Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her får du en grundigere forklaring til denne kalkulatoren.

Gå til kalkulatoren «Hvor mye kan du låne»

Kalkulatoren er delt inn i tre skillefaner som du ser øverst:

 • Hovedtall
 • Lån
 • Kostnader

Hovedtall

Familiesituasjon

Her legger du inn familiemedlemmenes kjønn og alder. Dette brukes til å automatisk beregne en rekke forskjellige levekostnader.

Inntekt og skatt

Du kan legge inn to inntekter i husholdningen. Skatten blir beregnet riktig for hver av dem.

Det er forhåndsinnlagt en gjennomsnittsinntekt for 2 personer.

Barnetrygden er 12.648 kroner per barn per år. Fra 1.september 2020har det vært utbetalt 300 kroner ekstra per måned for barn under 6 år.

Kontantstøtten er i dag slik:

Kontantstøtten skal utbetales til familier med barn mellom ett og to år (fra fylte 13 mnd til 23 mnd) som ikke har heltidsplass i barnehage med offentlig støtte. Støtten er skattefri.

Full kontantstøtte utgjør 7500 kroner per måned. Dersom den avtalte oppholdstiden i barnehagen er mindre enn 20 timer, kan du få 50 prosent kontantstøtte. Familien kan ikke motta kontantstøtte lenger enn 11 måneder.

Lån

Her legger du inn lånetypen du ønsker. Du kan velge mellom:

 • Avdragsfritt
 • Serielån
 • Annuitetslån

I tillegg legger du inn nedbetalingstid og rentesats. Det er fornuftig å bruke en rentesats som er høy når du skal budsjettere. Derfor er det forhåndsinnlagt en sats på 7 prosent.

Du legger også inn lån du skal beholde. Dette kan for eksempel være studielån. Her må du legge inn samlet lånebeløp (som skal beholdes), samlet månedlig terminbeløp, og gjennomsnittsrenten på disse lånene.

Kostnader

Levekostnader

Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon. Postene er delt inn i disse områdene:

 • Mat og drikke
 • Klær og sko
 • Personlig pleie
 • Lek og fritid
 • Andre dagligvarer
 • Husholdsartikler

I kalkulatoren kan du justere disse utgiftene ved å legge inn både høyere og lavere verdier enn standardsatsene i step på 25 prosent.

Det er SIFO (Statens Institutt for Forbruksforskning) som har beregnet tallene. Her kan du lese mer om disse forbruksutgiftene.

Andre kostnader

Til slutt legger du inn kostnader som du selv vet best.

Mange av kostnadene er uavhengig av hva slags bolig du kjøper, men noen avhenger av hvor stor den er. Blant dem som avhenger av boligens størrelse har vi:

 • fellesutgifter
 • vedlikeholdskostnader
 • eiendomsskatt
 • energiforbruk

Når du skal legge inn bilutgifter kan du bruke bilkostnadskalkulator for ny bil, eller bilkostnadskalkulatoren for bruktbil. Disse hjelper deg med å beregne de årlige bilkostnadene.

Mange småkostnader blir fort store på årsbasis. Det er derfor lett å bli overrasket over hva pengene går til. Se på kalkulatoren Småutgiftskalkulatoren for å se på hvor høye kostnader du har.

Disponibel inntekt

For at kalkulatoren skal beregne hvor mye du kan låne, brukes hele den disponible inntekten til å betjene lånet. Den disponible inntekten er det du sitter igjen med etter at alle kostnader er trukket fra inntekten.

Det er derfor viktig at du legger inn alle kostnader. Legger du inn urealistisk lave kostnader vil lånebeløpet bli for høyt.

Nøkkeltall

Nederst i kalkulatoren beregner kalkulatoren en rekke nøkkeltall.

 • Hvor høyt lånet er i forhold til samlet inntekt, altså gjeld delt på inntekt.
 • Hvor stor andel av inntekten som går med til å betjene lånet. Det vil si lånekostnader i prosent av inntekt.
 • Skatteprosent før nytt låneopptak.
 • Skatteprosent etter nytt låneopptak.
 • Første års renter og avdrag.
 • Første års lånekostnad etter skatt.

 

Se også:

Les mer om hvor mye du kan låne

Les mer om bilkostnader

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker dette beløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Lånekalkulatorer
Her finner du alle lånekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.