Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i fysisk gull, der den tar hensyn til transaksjonskostnadene ved å kjøpe dette.

Les mer om kalkulatoren under.

Gullkalkulator
Pris per unse (i dollar)  
Kurs dollar  
Antall unser eller gram  
Gullpris i dollar  
Gullpris i norske kroner  
     
Transaksjonskostnader:
Påslag for kjøp av det fysiske gullet  
Ny kjøpskurs  
Gullpris ink påslag  
Kostnad ved innløsing av gullet  
Netto salgskurs  
Netto salgspris for gullet  
Beregning av avkastning:  
Investeringsperiode (antall åt)  
Forutsatt kurs på gull ved salg  
Avkastning i perioden  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om gullkalkulatoren

Gull noteres i dollar per unse. Du må derfor legge inn både gullprisen og dollarkursen.

Deretter velger du hvor stort kvanta du skal kjøpe. Du kan velge om du vil legge inn unser eller gram.

Transaksjonskostnadene kan være ganske store. Disse vil redusere lønnsomheten av å plassere i gull en god del. Dette avhenger også av tidshorisonten du har på plasseringen.

Her legger du inn hvilket påslag selgeren tar ved salg av det fysiske gullet. I tillegg får du ikke så mye for gullet når du selger det tilbake som det den børsnoterte gullkursen skulle tilsi. Her trekkes det fra viss prosentandel.

Til slutt får du opp periodens årlige gjennomsnittsavkastning når du legger inn varigheten på plasseringen, og hvilken gullkurs du forutsetter.

Kalkulatorer:

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.