Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren viser hvilken effekt låneopptak har på egenkapitalavkastningen og risiko.

Gearingfaktor betyr hvor mye lån du har i forhold til egenkapitalen. Har du en gearing på fem og egenkapital på 200.000 kroner, er gjelden på 1 million kroner.

Så lenge det du investerer i gir en avkastning over lånerenten, øker dette egenkapitalavkastningen. I motsatt fall - at avkastningen er lavere enn lånerenten - kan egenkapitalen forsvinne svært raskt.

Nederst i kalkulatoren finner du hvor stort tapet kan være før hele egenkapitalen har blitt borte.

Gearingkalkulator
Forutsetninger:    
Egenkapital som investeres  
Gearingfaktor   
Forventet avkastning  
Lånerente, effektiv  
Investert beløp:    
Total investering (egenkapital pluss lån)  
Av dette er lånet  
Investeringsresultat:    
Total avkastning i kroner  
Lånerenter i kroner  
Overskudd etter renter i kroner  
Egenkapitalavkastning  
     
Hele egenkapital går tapt ved en avkastning på  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Se også:

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.