Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan gi bort en halv G (G = Grunnbeløpet) til hver av arvingene hvert år. Dette gjelder for hver av foreldrene.

Se også:

Melding om arv
Les mer om innsendingen av dette skjemaet.

Arveavgiftskalkulator
Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

Arveavgiften er fra 1.1. 2014 fjernet.

Beløpet blir justert ved årsskiftet, og bruker grunnbeløpet som er fastsatt per 1.mai året før. Grunnbeløpet ved inngangen til 2013 var 82.122 kroner, en halv G 41.061 kroner.

Med denne kalkulatoren kan du se hvor mye du kan få overført i løpet av et visst antall år. Du kan legge inn om det skal være fra én eller to foreldre, og velge hvor mange barn du skal gi til.

Den regner ut hvor mye du/dere totalt har overført, samt hvor mye det er overført til hvert barn.

Kalkulatoren regner også ut hvor store overføringene er når G justeres (denne justeres med lønnsutviklingen). Dette beløpet blir så justert ned til dagens pengeverdi.

Les mer i «Årlig fribeløp for gaver».

   
 
  Skal gi bort per år  
  Fra to foreldre  
  Antall barn du skal gi til  
  Antall år du skal gi bort penger  
 
  Totalt har du overført  
  Hvert barn har fått  
 
  Justert for G-økning og inflasjon:
  Økning i G (= lønnsøkning)  
  Inflasjon i gaveperioden  
 
  Totalt beløp  
  For hvert barn  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.