Kalkulatoren hjelper det til å beregne hva som er billigst å fyre med av ulike vedtyper, eller med strøm.

Les mer om kalkulatoren under.

Vedkalkulator
Forutsetninger for strøm:    
Pris på strøm i øre per kWh  
Påslag på strøm i øre per kWh  
Nettleie - energiledd I øre per kWh  
Forutsetninger for ved:    
Type ved
 
Volumenhet
 
Pris (i kr) for volumet du kjøper  
Fuktighetsprosent på veden  
Total energi i veden  
Virkningsgrad ovn  
Pris i kWh Øre kWh  
Strømpris  
Vedpris  
 
Pris i kWh for ved kjøpt i kg:  
Antall kg  
Pris i kroner  
Fuktighetsprosent på veden  
Total energi i veden  
Virkningsgrad ovn  
Vedpris - øre per kWh  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Smarte Penger.

Om kalkulatoren

Kalkulatoren viser hvilken kilde som er billigst her og nå. Det er et helt annet regnestykke hvis du står på terskelen til å investere i noe nytt, for eksempel du vurderer å bygge nytt.

Her kan du lese mer om hva vedfyring koster.

Kalkulatorforklaring

Forutsetninger for strøm:

Pris på strøm: Her legger du inn selve strømprisen. Du kan finne dagens strømpris på Nordpool . Prisen er oppgitt i kr/MW. Du må dele på tusen for å få øreprisen i norske kroner, mva må legges til. Strømprisene på denne børsen danner grunnlaget for spotprisavtalene.

Påslag på strøm: I en spotprisavtale er det mange som legger på et visst antall øre per kWh, denne legger du inn her. Fastprisen skal du ikke legge inn, siden denne er den samme uansett bruk.

Nettleie - energiledd: Dette er den variable kostnaden for betaling for transport av strømmen. Fastleddet skal ikke legges inn her. På NVE sine sider er det en oversikt som viser tariffene på nettleien.

Forutsetninger for ved:

 

Type ved: Velg hva slags type ved du fyrer med.

Volumenhet: Hvilket kvanta du har kjøpt.

Pris på volumet: Hva koster det i kroner for det volumet du kjøpte.

Fuktighetsprosent på veden: Hvilken fuktighet det er på veden legges inn i prosent. Den bør ikke overstige 20 prosent i Klasse Ekstra. Lavere fuktighet gir litt større virkningsgrad.

Virkningsgrad på ovn: For rentbrennende ovner ligger det omtrent på 75 prosent. For tradisjonell vedovn på 50 til 60 prosent. Lukket peis 70 prosent, for lukket gammel peis 50 prosent. Åpen peis gir 15 prosent.

Nederst i kalkulatoren ser du den samlede prisen for strømmen, og for ved.

Når du kjøper ved kilovis

Det er bedre å kjøpe ved i kilo. Da har du mye større kontroll på hva prisen for veden blir i kWh. Når du kjøper ved i kilo spiller det en helt marginal rolle hva slags ved det er. Ved med høy brennverdi er tyngre, og vil av den grunn få mindre volum. Når du kjøper ved litervis vil volumet variere mer fordi det varierer hvor mye luft du får i sekken. 

Antall kilo: Legg inn det totale antall kilo du skal kjøpe.

Pris i kroner: Legg inn hva du skal betale.

Fuktighetsprosent på veden: Hvilken fuktighet det er på veden legges inn i prosent. 

Total energi i veden: Dette beregner kalkulatoren ut fra antall kilo.

Virkningsgrad på ovn: For rentbrennende ovner ligger det omtrent på 75 prosent. For tradisjonell vedovn på 50 til 60 prosent. Lukket peis 70 prosent, for lukket gammel peis 50 prosent. Åpen peis gir 15 prosent. 

Kalkulatoren regner til slutt ut prisen på veden i kWh.

 

Se også:

Dette koster vedfyring

Guide til kjøp av strøm.

Finn billigste spotprisavtale på strøm

Kalkulatorer:

Strømkalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.