Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med denne kalkulatoren kan du beregne hvordan spådommer for utviklingen i lønn, renter og inflasjon vil slå ut for deg de neste årene.

Kalkulatoren beregner virkningene for din økonomi i fire år fremover. Her kan du legge inn spådommer for lønn, rente, og inflasjon.

Les mer om kalkulatoren under.

Fremtidsøkonomikalkulator
Spådommer: 2022 2023 2024 2025
Gjennomsnittlig rente i 2021        
Gjennomsnittlig rente   
Inflasjonsforutsetning  
Lønnsendring i % person 1  
Lønnsendring i % person 2  
Forutsetninger om din økonomi:
Inntekt per 1. jan. for person 1        
Inntekt per 1. jan. for person 2        
Gjeld i dag        
Andel inntekt til annet forbruk        
Slik blir endringene: 2022 2023 2024 2025
Lønnsendring person 1  
Lønnsendring person 2  
Sum lønnsendring   
Skatteendring   
Endring i renteutgifter  
Økning i andre kostnader  
Sum endring i disponibel inntekt  
Endring i disponibel inntekt (i prosent)  
Dine økonomiske hovedtall:
Lønn per 31.12. for person 1  
Lønn per 31.12. for person 2  
Skatt (samlet)  
Renteutgifter  
Annet forbruk i kroner  
Disponibel inntekt  
Gjeld   

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om fremtidsøkonomi-kalkulatoren

Sluttresultatet i kalkulatoren er hvilke endringer dette fører til i din disponible inntekt (eller husholdningens).

De forhåndsinnlagte tallene for lønn, inflasjon og rente er hentet fra SSB's prognoser for en rekke økonomiske nøkkeltall.

Du kan legge inn lønn for 1 eller 2 personer. Skatten blir beregnet med skattereglene for 2022. I de tre neste årene tar skatteberegningen hensyn til lønnsendringene, og renteendringene.

Får å få beregnet effekten av inflasjonen, er det tatt med en post som heter «Andel inntekt til annet forbruk». Dette er lagt inn med 40 prosent, og er utgifter til mat, klær, drivstoff osv. Kort og godt alt som vi må forvente stiger med inflasjonen. Du kan se mer om hvor mye du bruker i kalkulatorene «Budsjettkalkulator forbruksutgifter», «Lynbudsjett», «Bilkostnadskalkulator».

Det er forutsatt at gjelden er på samme nivå. Selv om den blir noe nedbetalt, vil det ha svært liten effekt på endringen i disponibel inntekt.

Du kan også se på to andre kalkulatorer som er beslektet med denne. I kalkulatoren Din Økonomi 2022 kan du sammenligne årene 2021 og 2022, og se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger. I kalkulatoren Konsekvensberegninger for privatøkonomien kan du regne på endringer innen samme skatteår. I tillegg til endringene som du kan gjøre her, kan du også gjøre forutsetninger om utviklingen i blant annet strømpris, andre energikostnader og drivstoffpriser. 

 

Kalkulatorer:

Konsekvenskalkulator
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Lynbudsjett
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

Eksterne sider:

Konjunkturtendensene
SSB gir ut konjunkturtendensene for Norge og utlandet fire ganger i året.

Økonomiske utsikter
DNB gir ut sine spådommer fire ganger i året.