Legg inn din og eventuelt ektefelles nettformue. Du kan beregne formuesskatten for årene 2016 til 2018.

 

Formueskattekalkulator

 
  Skatteår  
  Sivil status  
  Din nettoformue  
  Ektefelles nettoformue  
  Samlet formuesskatt:  
  Formuesskatt til kommune  
  Formuesskatt til stat  
  Sum formuesskatt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Det er netto formue som skal legges inn. Fra og med skatteåret 2017 er det visse formuesobjekter som får en verdsettingsrabatt, samt at disse får tilordnet gjeld. Det er formuen etter fradraget for verdsettingsrabatten, og reduksjonsbeløpet i gjeld som skal legges inn som nettoformue.

Les mer om verdsettelsesrabatten i formuen.

Les mer om tilordning av gjeld.

Ektefeller har felles fribeløp i formuesgrunnlaget. Derfor må også ektefelles nettoformue legges inn.

 

Se også:

Formuesskatt
Les mer om formuesskatten.

Kalkulatorer:

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og nærings

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.