Legg inn din og eventuelt ektefelles nettformue. Du kan beregne formuesskatten for årene 2015 til 2017.

 

Formuskattekalkulator

 
  Skatteår  
  Sivil status  
  Din nettoformue  
  Ektefelles nettoformue  
  Samlet formuesskatt:  
  Formuesskatt til kommune  
  Formuesskatt til stat  
  Sum formuesskatt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Se også:

Formuesskatt
Les mer om formuesskatten.

Kalkulatorer:

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og nærings

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Denne kalkulatoren kan brukes av nesten alle.

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.