Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto (unit linked).

Les mer om kalkulatoren under.

 

Fondskontokalkulator

 
  Om plasseringen:    
  Investert beløp  
  Andel i aksjefond  
  Andel i rentefond  
  Antall år  
  Avkastningsforutsetninger:    
  Avkastning i aksjemarkedet  
  Avkastning i aksjefond (etter kostnader)  
  Avkastning i rentefond (etter kostnader)  
  Langsiktig rente på statskasseveksler  
  Skattefri avkastning  
  Om fondskontoen:    
  Administrasjonskostnad  
  Kjøpskostnad fondskonto  
  Kjøpskostnad direkte i aksjefond  
  Andel av fond som byttes per år  
  Snittavkastning på fondskonto  
  Resultat:    
  Sum på fondskonto ved sparetidens slutt  
  Sluttsum direkte i fond ved sparetidens slutt  
  Årlig avkastning fondskonto - etter skatt  
  Årlig avkastning direkte i fond - etter skatt  
       

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Les mer om fondskontokalkulator

Du kan få nøyaktig den samme porteføljen både innenfor og utenfor en fondskonto. Alle fond som tilbys innenfor et fondskonto-produkt, kan du også plassere i direkte. Spørsmålet er da hva som lønner seg for deg.

Les mer om fondskonto.

Kalkulatoren forutsetter at du legger inn alt i aksjefond eller rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond). Når du har lagt inn prosentandelen som skal inn i aksjefond i feltet Andel aksjefond blir Andel i rentefond beregnet.

Antall år er hvor lang varighet det er på investeringshorisonten.

Under avkastningsforutsetninger må ting henge sammen. Et utgangspunkt er at aksjemarkedet forventningsvis gir 5 prosentpoeng méravkastning i forhold til risikofri rente. Rente statskassevekselrente (3 mnd) er forhåndsinnlagt med 1 prosent (noe som ligger under et naturlig langsiktig likevektsnivå). Avkastning i aksjemarkedet er lagt inn med 7,0 prosent. Avkastning i aksjefond er lagt inn med 6,0 prosent, da er det regnet med 1 prosent i årlig forvaltningsgebyr og at aksjefondet oppnår aksjemarkedets avkastning.

På aksjefond er det en del av avkastningen skattefri. Den skattefri delen (kalt Skjermingsrenten) er årsgjennomsnittet av 3 mnd statskassevekselrente, etter skatt. Skattefri avkastning er dermed beregnet på grunnlag av statskassevekselrenten.

Administrasjonskostnad er den årlige forvaltningsavgiften på fondskontoen. Denne kommer i tillegg til de vanlige årlige administrasjonskostnadene i fondene. På fondskontoer ligger den årlige administrasjonskostnaden i området 0,0 prosent til 0,75 prosent. Kjøpskostnaden i fondskontoen avhenger av beløp. Den ligger i området 0 til 1,5 prosent. Kjøpskostnadene direkte i aksjefond ligger i området 0 til 3 prosent, men har blitt vanlig med null nå.

Hyppighet på bytte av fond skal angi hvor ofte du bytter mellom fondene. Når du legger inn 20 prosent i dette feltet betyr det at du bytter ut 20 prosent av innholdet i fondsporteføljen per år. Legger du inn 50 prosent betyr det halvparten per år. Dette byttet er gratis innen en fondskonto. Skal du bytte mellom aksjefond (rentefond er alltid uten kjøpskostnad) kan du bli belastet med en kjøpskostnad. Men dette gjelder normalt ikke mellom fond hos samme fondsforvalter. Men effekten av denne fordelene e null hvis du sammenligner emd aksjefond med null i kjøpsgebyr.

I 2016 kom det nye regler for beskatning av utbytte og gevinster ved aksjer og aksjefond. I praksis beskattes utbytte og aksjegevinster med 29,76 prosent i 2017. Dette gjøres rent teknisk med å gange utbyttet eller gevinsten med 1,24. Fondskonto beskattes med 24 prosent.

 

Se også:

Fondskonto
Les mer om fondskonto.

Fordeler og ulemper med fondskonto
En fondskonto har flere fordeler og ulemper ved seg.

Les mer om aksjebeskatning.

Kalkulatorer:

Aksjefondskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.