Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren hjelper deg å velge mellom: En fordelsbeskattet firmabil, eller å bruke privateid bil i jobben ved å motta kjøregodtgjørelse og eventuell lønnskompensasjon. Alle tall gjelder for 2024.

 Hjelp til utfylling (under kalkulator).

Firmabilkalkulator
         
Grunnlagsopplysninger:      
Din bruttoinntekt (før firmabilfordel)      
Lønnskompensasjon for ikke å ha firmabil      
Feriepengesats på lønnskompensasjon
     
Kjøregodtgjørelse opp til 10.000 km 4,90      
Kjøregodtgjørelse fra 10.0000 km 4,90      
Bosatt i Finmark eller Nord-Troms?
     
Om bilen:        
Bilens listepris som ny      
Bilens kjøpspris      
Alder på bilen
     
Egenkapital ved kjøp av bil      
Tapt renteinntekt på egenkapital      
Rente på lån      
Bilkostnader:        
Total kjørelengde - km per år      
  - Av dette er yrkeskjøring - km per år      
Drivstoff-forbruk - liter per mil      
Drivstoffpris - kr per liter      
Ladekostnad      
Omregistreringsavgift (hvis kjøp av bruktbil)      
Trafikkforsikringsavgift (elbil 3.175 kr)      
Forsikring      
Dekk      
Vask, rekvisita ol      
Service og reparasjoner      
Bompenger 5 000      
Verdifall 1. år (av kjøpspris)      
Verdifall 2. år (av bruktverdi)      
Verdifall 3. år (av bruktverdi)      
Detaljer kostnad ved å eie bilen privat: Første år   Sum tre år  
Trafikkforsikringsavgift    
Omregistreringsavgift     
Drivstoff    
Ladekostnad    
Rentekostnad (etter skatt)    
Forsikring    
Dekk    
Vask, rekvisita ol    
Service og reparasjoner    
Bompenger    
Verdifall     
Kjøregodtgjørelse (negativ siden det er inntekt)    
Lønnskompensasjon
Skatt på kjøregodtgjørelse og lønnskompensasjon    
Sum kostnad ved å eie bilen privat    
         
Detaljer kostnad ved å ha firmabil:      
Grunnlag for påslag firmabil      
Inntektspåslag for firmabil      
Skatt: Første år   Sum tre år  
På alminnelig inntekt    
Trinnskatt    
Trygdeavgift    
Sum skatt    
Resultat:
Kostnad per år ved å eie bilen privat i tre år
Kostnad per år ved å firmabil i tre år      
Forskjell per år      

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Hjelp til utfylling av firmabilkalkulator

De viktigste postene - oversikt over samtlige poster finner du her.

Les mer om skatt på firmabil.

Din bruttoinntekt: All typer lønnsinntekt, men ikke ta med fordel av firmabil. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Lønnskompensasjon: Hvis du har valget mellom å få firmabil eller kjøre privateid bil er det naturlig å få en lønnskompensasjon fordi du velger privatbil.

Feriepengesats på lønnskompensasjonen: Det gis ikke feriepenger på påslaget du får fra firmabilen. På lønnskompensasjonen får du det.

Kjøregodtgjørelse: Her legger du inn kjøregodtgjørelsen. Statens satser er forhåndsinnlagt. Det er ikke lenger noen forskjell på satsene over og under 10.000 km, men noen følger dette ennå.

Bilens listepris som ny: Det er bilens pris som ny, inkludert alt tilleggsutstyr, som er grunnlaget for beregning.

Bilens kjøpspris: Denne kan være lavere enn bilens listepris som ny. Det er av denne posten renter og verdifall regnes av.

Alder på bilen: Det er alderen ved inngangen til året du skal legge inn her.

Egenkapital: Hvor stor andel egenkapital du har, avgjør også hvilken kapitalkostnad du har på bilen.

Tapte renteinntekter og lånerente: Legg inn størrelse på eventuelt billån og boliglån begrenset oppad til bilens verdi. Vi tar dermed hensyn til at du kan selge bilen og innfri lån tilsvarende bilens verdi. Det utgjør din lånerentekostnad på bilen. Har du mindre i gjeld enn bilens verdi, beregner vi innskuddsrente (tapte renteinntekter) på den delen av bilen som er uten gjeld. Bruk effektiv lånerente.

Total kjørelengde: Summen av privat- og yrkeskjøring.

Yrkeskjøring - km: Hvor langt du kjører i yrket. Kalkulatoren forutsetter at du får kjøregodtgjørelse for alle disse kilometerne. Hvis du kjører mer enn 40.000 km i yrket, gir det 25 prosent lavere beregningsgrunnlag. Hvis du både har en tre år gammel bil, og kjører så langt, blir beregningsgrunnlaget bare 56,25 prosent av fullt grunnlag.

Her finner du en forklaring til alle feltene i kalkulatoren.

 

Se også:

Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?
Les mer om hva som lønner seg.

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Kalkulatoren regner ut hvilken skatt du får når firmabilen er en varebil i avgiftsklasse2, eller en lastebil under 7501 tonn.

Bilkalkulatorer
Her finner du alle bilkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.