Hjelper deg å velge mellom: En fordelsbeskattet firmalbil, eller å bruke privtaeid bil i jobben ved å motta kjøregodtgjørelse og eventuell lønnskompensasjon. Alle tall gjelder for 2017.

 Hjelp til utfylling (under kalkulator).

 

Firmabilkalkulator

 
  Grunnlagsopplysninger:    
  Din bruttoinntekt (før firmabilfordel)    
  Lønnskompensasjon for ikke å ha firmabil    
  Feriepengesats på lønnskompensasjon    
  Kjøregodtgjørelse opp 1il 10.000 km    
  Kjøregodtgjørelse fra 10.0000 km    
  Bosatt i Finmark eller Nord-Troms?  
  Om bilen:    
  Bilens listepris som ny    
  Bilens kjøpspris    
  Alder på bilen  
  Er det elbil?  
  Egenkapital ved kjøp av bil    
  Tapt renteinntekt på egenkapital    
  Rente på lån    
  Bilkostnader:  
  Total kjørelengde - km per år    
    - Av dette er yrkeskjøring - km per år    
  Drivstoff-forbruk - liter per mil    
  Drivstoffpris - kr per liter    
  Omregistreringsavgift (hvis kjøp av bruktbil)    
  Årsavgift    
  Forsikring    
  Dekk    
  Vask, rekvisita ol    
  Service og reparasjoner    
  Verdifall 1. år (av kjøpspris)    
  Verdifall 2. år (av bruktverdi)    
  Verdifall 3. år (av bruktverdi)    
 
  Detaljer kostnad ved å eie bilen privat: Første år   Sum tre år  
  Årsavgift    
  Omregistreringsavgift     
  Drivstoff    
  Rentekostnad (etter skatt)    
  Forsikring    
  Dekk    
  Vask, rekvisita ol    
  Service og reparasjoner    
  Verdifall     
  Kjøregodtgjørelse (negativ siden det er inntekt)    
  Lønnskompensasjon    
  Skatt på kjøregodtgjørelse og lønnskompensasjon    
  Sum kostnad ved å eie bilen privat    
     
  Detaljer kostnad ved å ha firmabil:    
  Grunnlag for påslag firmabil    
  Inntektspåslag for firmabil    
  Skatt: Første år   Sum tre år  
  På alminnelig inntekt    
  Trinnskatt    
  Trygdeavgift    
  Sum skatt    
 
  Resultat:  
  Gjennomsnittskostnad ved å eie bilen privat i tre år  
  Gjennomsnittskostnad ved å firmabil i tre år  
  Forskjell  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Hjelp til utfylling av firmabilkalkulator

De viktigste postene - oversikt over samtlige poster finner du her.

Din bruttoinntekt: All typer lønnsinntekt, men ikke ta med fordel av firmabi. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Lønnskompensasjon: Hvis du har valget mellom å få firmabil eller kjøre privateid bil er det naturlig å få en lønnskompensasjon fordi du velger privatbil.

Feriepengesats på lønnskompensasjonen: Det gis ikke feriepenger på påslaget du får fra firmabilen. På lønnskompensasjonen får du det.

Kjøregodtgjørelse: Her legger du inn kjøregodtgjørelsen opp til 10.000 km, og fra 10.000 km. Statens satser er forhåndsinnlagt.

Bilens listepris som ny: Det er bilens pris som ny, inkludert alt tilleggsutstyr, som er grunnlaget for beregning.

Bilens kjøpspris: Denne kan være lavere enn bilens listepris som ny. Det er av denne posten renter og verdifall regnes av.

Alder på bilen: Det er alderen ved inngangen til året du skal legge inn her.

Egenkapital: Hvor stor andel egenkapital du har, avgjør også hvilken kapitalkostnad du har på bilen.

Tapte renteinntekter og lånerente: Legg inn størrelse på eventuelt billån og boliglån begrenset oppad til bilens verdi. Vi tar dermed hensyn til at du kan selge bilen og innfri lån tilsvarende bilens verdi. Det utgjør din lånerentekostnad på bilen. Har du mindre i gjeld enn bilens verdi, beregner vi innskuddsrente (tapte renteinntekter) på den delen av bilen som er uten gjeld. Bruk effektiv lånerente.

Total kjørelengde: Summen av privat- og yrkeskjøring.

Yrkeskjøring - km: Hvor langt du kjører i yrket. Kalkulatoren forutsetter at du får statens satser for denne kjøringen. Det vil si 4,10 kroner opp til 10.000 kjørte kilometer, og 3,50 kroner på alt over. Det skattefrie beløpet er 3,50 kroner i 2017. Hvis du kjører mer enn 40.000 km i yrket gir det 25 prosent lavere beregningsgrunnlag. Hvis du både har en tre år gammel bil, og kjører så langt, blir beregningsgrunnlaget bare 56,25 prosent av fullt grunnlag.

Her finner du en forklaring til alle feltene i kalkulatoren.

 

Se også:

Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?
Les mer om hva som lønner seg.

Bilkalkulatorer
Her finner du alle bilkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.