Kommunene kan velge om de skal kreve eiendomsskatt, og derfor er det langtfra alle som har det.  I kalkulatoren kan du velge om eiendomsskatten skal beregnes etter takst, eller en prosentandel av markedsverdi. Deretter legger du inn den gjeldende skattepromillen, og et eventuelt bunnfradrag.

Les mer om eiendomsskatt her.

 

Eiendomsskattkalkulator

 
  Velg mellom takst eller eiendomsverdi   
  Takst på eiendom (= skattegrunnlag)  
  Markedsverdi  
  Verdsetting i prosent av markedsverdi  
  Skattegrunnlag ved markedsverdi  
  Skattepromille - må ligge mellom 2 og 7  
  Bunnfradrag  
     
  Eiendomsskatt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Smarte Penger.

Se også:

Eiendomsskatt kommuner
Oversikt over hva eienddomsskatten er i alle kommunene i Norge.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt, etter kostnad
Summen av kommunale avgifter og eiendomsskatt i alle norske kommuner.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.