Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du beregne hvor stor egenandelsrabatt det lønner seg å ha på skadeforsikringer som husforsikring, bilforsikring, båtforsikring, hytteforsikring ol.

Egenandelskalkulator
Forsikringspremier:    
Premie før egenandelsøkning  
Premie etter egenandelsøkning  
Egenandeler:    
Laveste av de to egenandelene   
Høyeste av de to egenandelene  
Forskjeller:    
Premiebesparelse  
Egenandelsforskjell  
Hvor ofte kan du ha skade - i antall år  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Legg først inn premie på forsikringen før og etter en forhøyet egenandel. Deretter hva den laveste egenandelen er, og hva den forhøyede er.

Kalkulatoren regner ut forskjellen i premien og i egenandelen. Da ser du hvor ofte du kan ha en en skade for det ikke lønner seg å forhøye egenandelen.

Egenandelsrabattene er forskjellig fra selskap til selskap, slik at svaret avhenger av hvilket selskap du er i.

Les mer om egenandeler på bilforsikring

Les mer om egenandeler på boligforsikring 

Se også:

Bilbonuskalkulator
Viser hva som lønner seg. Betale for skaden selv eller la bilforsikringen dekke den og lide et fremtidig bonustap.

Forsikringskalkulatorer
Her finner du alle forsikringskalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.