Her kan du se hvordan din økonomi blir påvirket av endringer i lønn, rente, energipriser og inflasjon. Kalkulatoren beregner også de skattemessige virkningene av endringene. Det er skattereglene for 2018 som brukes. Som resultat får du hvordan din disponible inntekt endrer seg med ulike forutsetninger.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Konsekvenskalkulator

 
  Lønn:  
  Inntekt person 1  
  Inntekt person 2  
  Lønnsendring i prosent person 1  
  Lønnsendring i prosent person 2  
  Lønnsendring i kr person 1  
  Lønnsendring i kr person 2  
  Lån:    
  Rente i dag  
  Ny rente  
  Gjeld i dag  
  Avdrag i dag  
  Nye avdrag  
  Energiforbruk:    
  Endring i strømpris (i øre per kwh)  
  Årsforbruk strøm i kwh  
  Endring i drivstoffpris (i kroner)  
  Total kjørelengde biler antall km  
  Annet forbruk:    
  Andel av inntekt til annet forbruk (justeres med inflasjonen)  
  Inflasjonsforutsetning  
     
  Slik blir endringene:  
  Inntekt:    
  Inntektsendring person 1  
  Inntektsendring person 1  
  Sum inntektsendring  
  Lån:    
  Renteendring  
  Avdragsendring  
  Sum endring lånekostnad  
  Skatt:    
  Skatteendring samlet  
  Energi:    
  Strøm  
  Drivstoff  
  Sum endring energikostnad  
  Inflasjonsøkning:  
  Endring på inflasjonsutsatte kostnader  
 
  Sum endring i disponibel inntekt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om konsekvenskalkulatoren

Du kan også se på to andre kalkulatorer som er beslektet med denne. I kalkulatoren Din Økonomi 2018 kan du sammenligne årene 2016 og 2017, og se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger. Du kan se på hvordan økonomien din vil utvikle seg i flere år fremover med Fremtidsøkonomikalkulatoren.

Lønn
Du kan legge inn lønnen for inntil 2 personer. Selve lønnen må legges inn for at skatten på endringene skal regnes korrekt.

Du kan legge inn lønnsendringene som en prosentvis endring forhold til i dag, typisk en vanlig lønnsøkning. Du kan også legge den inn som en kronemessig endring, som for eksempel en ekstra lønnsøkning. Disse kan også kombineres.

Lån
Legg inn dagens rente og ny rente. Betydningen av renteendringen blir kalkulert på den gjelden (etter skatt) du legger inn. Legg bare inn gjeld som har flytende rente.

På avdragsdelen av lånet skulle i utgangspunktet en renteendring ikke ha noe å si. På serielån og avdragsfrie lån endres heller ikke avdragene. Men på annuitetslån (summen av renter og avdrag er konstant) endres avdragsdelen når renten endres. Lønnsomhetsmessig har dette ingen betydning, men det har en likviditetseffekt.

Avdraget beregnes for seg, og kan kalkuleres med en av våre andre kalkulatorer (se boks øverst til høyre).

Energi
Du kan også legge inn forutsetninger om endringer i strømpris, fyringsolje/parafin og drivstoffpris.

På strøm legges du inn totalt antall kw i årsforbruk, og endringen i ørepris. På fyringsolje/parafin legger du inn antall forbrukte liter og endringen i literpris. På bil legger du inn totalt antall kjørte kilometer, og endringen i drivstoffpris i kroner.

Annet forbruk/inflasjon
For altannet forbruk er det lagt inn et post som beregnes ut fra inntekten i dag. På nye tall blir disse utgiftene oppjustert med inflasjonsforventningen.

Inflasjon har ingen betydning på mye av det du bruker penger på. På penger som for eksempel går til skatt, sparing og betaling av renter og avdrag har inflasjonen ingen betydning.

Dette er forhåndsinnlagt
I de forhåndsinnlagte tallene er det lagt inn en lønnsøkning på 2,5 prosent, med inntekter på 500.000 kroner og 500.000 kroner. Det er lagt inn en rentenedgang fra 3,99 prosent til 2,50 prosent, og en inflasjonsforventning på 2,0 prosent. Du kan fritt endre alle disse forutsetningene.

 

Se også:

Din Økonomi 2018
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske parametrene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Kalkulatoren tar utgangspunkt i spådommer fra sentrale analytikere.

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene.

Annuitetslån
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Serielån
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Bilkostnader
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.