Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du se hvordan din økonomi blir påvirket av endringer i lønn, rente, energipriser og inflasjon. Kalkulatoren beregner også de skattemessige virkningene av endringene. Det er skattereglene for 2024 som brukes. Som resultat får du hvordan din disponible inntekt endrer seg med ulike forutsetninger.

Les mer om kalkulatoren under.

Konsekvenskalkulator
Lønn i dag:
Inntekt person 1  
Inntekt person 2  
Antall år du skal se konsekvensen av  
Lønnsendring i prosent person 1  
Lønnsendring i prosent person 2 5,20%  
Lønnsendring i kr for person 1 totalt i perioden  
Lønnsendring i kr for person 2 totalt i perioden 0  
Inflasjonsforutsetning for perioden  
Lån:    
Rente i dag  
Ny rente  
Gjeld i dag  
Avdrag i dag  
Nye avdrag  
Energiforbruk:    
Endring i strømpris (i øre per kWh)  
Årsforbruk strøm i kWh  
Endring i drivstoffpris (i kroner)  
Total kjørelengde biler antall km  
Drivstoff-forbruk per km  
Annet forbruk:    
Andel av inntekt til annet forbruk (justeres med inflasjonen)  
     
Slik blir endringene:
Inntekt:    
Inntektsendring person 1  
Inntektsendring person 1  
Sum inntektsendring  
Skatt:    
Skatteendring samlet  
Lån:    
Renteendring  
Avdragsendring  
Sum endring lånekostnad  
Energi:    
Endring strømkostnad  
Endring drivstoff-kostnad  
Sum endring energikostnad  
Inflasjonsøkning:    
Endring på inflasjonsutsatte kostnader  
Sum endring i disponibel inntekt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om konsekvenskalkulatoren

Du kan også se på to andre kalkulatorer som er beslektet med denne. I kalkulatoren Din Økonomi 2024 kan du sammenligne årene 2023 og 2024, og se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger. Du kan se på hvordan økonomien din vil utvikle seg i flere år fremover med Fremtidsøkonomikalkulatoren.

Lønn
Du kan legge inn lønnen for inntil 2 personer. Selve lønnen må legges inn for at skatten på endringene skal regnes korrekt.

Du kan legge inn lønnsendringene som en prosentvis endring forhold til i dag, typisk en vanlig lønnsøkning. Du kan også legge den inn som en kronemessig endring, som for eksempel en ekstra lønnsøkning. Disse kan også kombineres.

Antall år du skal se konsekvensen av
Her kan du legge i ett eller flere hele år du skal se på endringen i. Du kan for eksempel se på en renteendring over en toårs-periode. Da vil kalkulatoren også regne endringer i lønn og inflasjon over en toårs-periode.

Inflasjonsforutsetning
Inflasjonen du forutsetter i perioden (gjennomsnitt per år ved over ett år).

Lån
Legg inn dagens rente og ny rente. Betydningen av renteendringen blir kalkulert på den gjelden (etter skatt) du legger inn. Legg bare inn gjeld som har flytende rente.

På avdragsdelen av lånet skulle i utgangspunktet en renteendring ikke ha noe å si. På serielån og avdragsfrie lån endres heller ikke avdragene. Men på annuitetslån (summen av renter og avdrag er konstant) endres avdragsdelen når renten endres. Lønnsomhetsmessig har dette ingen betydning, men det har en likviditetseffekt.

Avdraget beregnes for seg, og kan kalkuleres med en av våre andre kalkulatorer (se nederst).

Energiforbruk
Du kan også legge inn forutsetninger om endringer i strømpris, og drivstoffpris.

strøm legges du inn totalt antall kWh i årsforbruk, og endringen i ørepris.

drivstoff legger du inn totalt antall kjørte kilometer, og endringen i drivstoffpris i kroner.

Andel av inntekt til annet forbruk
For alt annet forbruk er det lagt inn en post som beregnes ut fra inntekten i dag. På nye tall blir disse utgiftene oppjustert med inflasjonsforventningen.

Inflasjon har ingen betydning på mye av det du bruker penger på. På penger som for eksempel går til skatt, sparing og betaling av renter og avdrag har inflasjonen ingen betydning.

Skatt
Det er skattereglene for 2024 som brukes.

 

Se også:

Din Økonomi 2024
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske parametrene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Kalkulatoren tar utgangspunkt i spådommer fra sentrale analytikere.

Beregn utviklingen i din disponible inntekt de neste årene
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene.

Annuitetslån
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Serielån
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Bilkostnader
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.