Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg, med realistiske forutsetninger.

Les mer om kalkulatoren under.

Boligformuekalkulator
Din alder i dag
   
Boligverdi i dag     
Gjeld på bolig i dag    
Verdistigning på bolig    
Inflasjon    
Nye boligkjøp:   Om år   
Kjøp nr 2 for  
   - Tilleggskost til kjøp nr 2    
Kjøp nr 3 for  
    - Tilleggskost kjøp nr 3    
Vedlikehold av bolig: Kostnad  Om år   
Vedlikehold 1  
Vedlikehold 2  
Vedlikehold 3  
Vedlikehold 4  
Vedlikehold 5  
Vedlikehold 6  
Nedbetaling av lån: Kr per mnd  I år   
Avdrag første periode  
Avdrag andre periode  
Avdrag tredje periode  
       
Sluttverdier ved 67 år:    
Boligverdi i løpende kroner    
Gjenstående gjeld    
Egenkapital i løpende kroner    
Egenkapital i dagens kroner    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om boligformuekalkulatoren

Alle tall du legger inn skal være i dagens pengeverdi. Legg i den verdien på boligen du har i dag, eller fra den tiden du vil starte. Samtidig legger du inn gjelden du har på boligen.

Deretter må du forutsette den langsiktige veksten i boligpriser og inflasjon. Det er svært rimelig å anta at boligprisene minst vil vokse i takt med lønnsøkningen. Den ligger derfor anslått til 3,0 prosent. Inflasjonen er forhåndsinnlagt med 2,0 prosent.

Nye boligkjøp
I kalkulatoren kan du øke verdien av det du setter i boligmarkedet to ganger (kjøpe dyrere bolig). Samtidig legger du inn hvor mange år frem i tid det er til du gjør nye kjøp.

Her kan du også legge inn tilleggskostnader ved kjøp. Disse tilleggskostnadene kan være dokumentavgift, oppussing ol. Poenget er at det alltid vil være en del ekstrakostnader i forbindelse med kjøp. Tallene skal være i dagens pengeverdi.

Vedlikehold av bolig
For at det skal bli realistisk at boligen stiger i verdi, må du også sette av penger til løpende vedlikehold. I praksis er det gjerne slik at vedlikeholdet skjer med visse mellomrom. Her kan du sette av et beløp til vedlikehold inntil 6 ganger. Beløpet settes av som en prosent av boligverdien. Tallene skal være i dagens pengeverdi.

Nedbetaling av lån
Her legger du inn antall tusen kroner du vil betale i avdrag (ikke renter) hver måned. Dette kan du gjøre i tre forskjellige perioder. Tallene skal være i dagens pengeverdi.

Boligverdier
Her får du opp tre verdier i løpende kroner i det året du er 67 år. Dette er boligverdien, gjelden og egenkapitalen (boligverdi minus gjeld). Det nederste tallet er hva egenkapitalen er uttrykt i dagens kroner, som kan være mye mindre enn egenkapitalen i løpende kroner. Hvis det er 30 år til du er 67 år, er også pengeverdien det året mye mindre enn i dag.

 

Se også:

Hva bestemmer boligprisene
Gjennomgang av hvilke elementer som spiller inn på boligprisene.

Hvilken verdistigning kan du forvente
Hva er den naturlige langsiktige prisveksten i boligmarkedet?

Kalkulatorer:

Boligresultatkalkulator
Slik regner du ut gevinsten eller tap ved et boligsalg.

Boligprisutvikling
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2013.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.