Regn ut hvor mye du har rett til i dagpenger ved arbeidsløshet.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Dagpengekalkulator

 
  Inntekt siste kalenderår (2016)  
  Inntekt 2015  
  Inntekt 2014  
  Grunnlag dagpengeberegning  
  Antall barn under 18 år  
  Skatteprosent  
     
  Utbetaling av dagpenger: Før skatt   Etter skatt  
  Utbetaling per dag    
  Utbetaling per uke    
  Utbetaling per år    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om dagpengekalkulatoren

Dagpengene blir bestemt av det høyeste av disse to alternativene:

  • Kalenderåret året før du skal ha dagpenger, det vil si 2016.
  • Gjennomsnittet av de siste tre årene.

Inntektene du legger inn blir oppjustert i takt med grunnbeløpet. Dette gjelder alle de tre foregående årene. Dette blir automatisk beregnet av kalkulatoren. Inntekten fra 2016 ble ikke oppjusert før grunnbeløpet ble justert per 1.mai 2017. En inntekt på for eksempel 500.000 kroner i 2016, blir oppjustert til 505.714 kroner på grunn av økningen i G fra 1.mai 2017.

Inntektene finner du i selvangivelsen, eller lønns- og trekkoppgaven din.

Du får ekstra utbetaling for hvert barn under 18 år som du forsørger.

Maksimalt grunnlag for dagpengene er 6 G, det vil si 561.804 kroner.

Kalkulatoren regner ut beløpet før og etter skatt. Beløpet etter skatt avhenger av hvilken skatteprosent du legger inn.

Les mer om dagpenger her.

 

Se også:

Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagpenger etter skatt.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.