Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du se hvor mye du tjener på å spare opp full kvote på BSU.

Fra og med 2021 får ikke lenger de som eier bolig fradrag for BSU.

Les mer om kalkulatoren under.

BSU-kalkulator
Har på BSU-konto i dag  
Den høyeste renten på lån  
Rente på BSU  
Gevinst på å fylle kvoten  
Slik ser resultatet ut år for år:  
År Beløp Rentenetto Resultat
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om BSU-kalkulatoren

Mange gjorde den feilen at de tok ut alt på BSU-kontoen (Boligsparing for ungdom), og brukte det som en del av egenkapitalen. Hvis du for eksempel har spart opp 50.000 kroner, har du 250.000 kroner igjen av kvoten. Med normale forutsetninger kan du tape opp til 35.000 kroner på å stoppe innbetalingene.

Nå gjelder det bare de som stopper sparingen på BSU, og ikke eier bolig.

Lønnsomheten i regnestykket består av tre komponenter:

  • Skattefradraget du får
  • Rentekostnader på lånet (som du kunne nedbetalt)
  • Innskuddsrente på bsu

I kalkulatoren skal du legge inn den høyeste renten du betaler på de lånene du har. Du skal ha en svært høy rente for at det ikke lønner seg å fortsette med BSU.

Kort om BSU-reglene:
Du kan spare inntil 25.000 kroner i året. Du får 20 prosent i direkte skattefradrag (altså 5.000 kroner per år). Total kvote er 300.000 kroner (totalt skattebesparelse på 60.000 kroner). Du må ha fylt opp kvoten senest det året du fyller 33 år.

Guide til BSU.

Kalkulatorforklaring

Legg først inn det du har innestående på BSU-konto i dag. Den høyeste renten på lån er den høyeste renten på de lånene du har som du skal sammenligne med. Grunnen er at det er dette lånet du ville nedbetalt med pengene du har på BSU-konto. Renten på BSU er renten banken gir deg på BSU-kontoen din.

Gevinst på å fylle opp kontoen er det du tjener på å fortsette med BSU.

Dette viser kolonnene:

  • År 1 er fra i dag av. Sparetiden i BSU er 8 år hvis du sparer full kvote hvert år.
  • Sparebeløp er det som settes av til BSU-sparing.
  • Skattefradrag får du av BSU-sparingen. Dette er 20 prosent av sparebeløpet.
  • Rentenetto er renten på BSU-kontoen fratrukket renten på det lånet som ville vært nedbetalt hvis du ikke hadde BSU.
  • Resultat per år er nettoresultatet i hvert enkelt år. Dette fremkommer ved å ta skattefradraget og legge til rentenettoen.

Så lenge resultatet er positivt, lønner det seg å fortsette sparingen.

 

Se også:

BSU-lønnsomhet
Beregn hvilken avkastning BSU-sparingen din gir deg. Legg inn når, og hvor mye du skal spare innenfor BSU-ordningen.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.