Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner verdien av en bruksrett, spesielt med tanke på hytter og fritidsboliger.

Til og med 2013 fikk du en reduksjon i arveavgiftsgrunnlaget når det var en bruksrett på en hytte. Arveavgiften ble fjernet fra 1.1.2014.

Det er ingen offisiell fastsettelse av verdien av en bruksrett.

Det er ikke et fasitsvar på hva verdien av en bruksrett er. Det finnes ikke noe lovverk som sier hvordan dette skal beregnes.

I kalkulatoren nedenfor er det lagt inn en metodikk som passer best når det er timglyst en bruksrett på en hytte / fritidsbolig, og som man selv skal bruke.

I kalkulatoren under finner du disse postene:

Hvor lenge hytta brukes: Verdien av hytta tillegges de antall måneder som hytta brukes, ikke for de månedene hytta ikke brukes..

Årlig verdi av bruksrett: Denne legges inn som en prosent av markedsverdien av hytta. Prosentsatsen skal dekke rentekostnaden, gjennomsnittlig vedlikeholdskostnad, og andre direkte kostnader ved å holde hytta. Her er denne forhåndsinnlagt med 4,0 prosent.

Antall uker: Her legger du inn hvor mange ukers bruksrett som skal gjelde.

Verdi av bruksretten per år: Denne regnes i prosent av markedsverdien.

Årlig verdi av bruksrett: Antall uker blir beregnet i forhold til hvor lenge hytta kan brukes. Hvis hytta kan brukes 9 måneder i året, beregnes verdien av bruksretten i forhold til det.

Betydningen av alder
Verdien av bruksretten blir høyere jo yngre de som har brukretten. Kvinner lever lenger enn menn, derfor blir verdien av bruksretten høyere når kvinner har bruksretten enn menn. Hvis det er et par som overdrar, er det den med lengst beregnet gjenværende levetid som brukes. I kalkulatoren legger du inn alder og kjønn på de som har bruksretten. Kalkulatoren beregner forventet resterende levetid.

Verdien av ulike uker

Kalkulatoren behandler alle uker likt. Men det er stor forskjell på om bruksretten gjelder fire uker i juli kontra september. I et slik tilfelle bør kanskje den årlige verdien dobles, eller tredobles. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Hvis hytta skal leies ut

Hvis hytta også skal leies ut er det mer naturlig å beregne forventet leietap som følge av bruksretten. Da må man se på hvilke uker på året bruksretten kan/vil bli brukt. 

Tapt leieinntekt må her regnes etter at kostnader i forbindelse med leie er trukket fra.

Bruksrettkalkulatoren

Bruksrettkalkulator
Verdi av hytta  
Hvor lenge kan hytta brukes per år - i måneder  
Årlig verdi av bruksrett - i prosent av verdi  
Verdi av bruksretten per år  
Antall uker med bruksrett  
Årlig verdi av bruksrett   
Alder på de med bruksrett:  
Kjønn person 1
 
Alder person 1  
Forventet levetid  
Kjønn person 2
 
Alder person 2  
Forventet levetid  
   
Valgt restlevetid  
Bruksrettfradrag  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

 

Hyttekalkulatorer:

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.