Her kunne du se utviklingen i leilighetsprisene.

Denne kalkulatoren blir ikke lenger oppdatert. Tallene fra Eiendom Norge er ikke lenger tilgjengelig. Det er ikke laget noen tilsvarende kalkulator, heller ikke av Eiendom Norge.

                     
                     
 
  Sortering    
 
  Distrikt   Kvmpris   1 år    5 år    10 år   
                 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Du kan velge å sortere listen:

  • alfabetisk
  • etter kvadratmeterpris
  • prisendring siste år
  • prisendring siste fem år
  • prisendring siste ti år

Prisendringene er målt fra dato til dato. For eksempel fra august ett år til august neste år.

I kalkulatoren «Boligprisutvikling» måles prisutviklingen mellom forskjellige år. Det er da gjennomsnittlig pris for hvert år som ligger til grunn for prisendringene.

Se også prisutviklingen på:

Prisutvikling leiligheter

Prisutvikling eneboliger

Tallene er hentet fra Eiendom Norge som gir ut månedlig prisstatistikk på boligmarkedet. Statistikken er utarbeidet av Eiendomsverdi, basert på tall hentet fra FINN.no.

For å vise listen må du velge sorteringsmetode. Dette gjør du med nedtrekkslisten under «Velg sortering».

Avkastning som vises for 5 år og 10 år er samlet verdiendring i hele perioden (ikke gjennomsnittsendring per år).

Les mer om boligpriser:

Boligpriser

Prisutvikling eneboliger

Prisutvikling alle boliger

Prisutvikling for bruktboliger fra SSB

Prisutvikling distriktsvis fra Eiendom Norge

Prisutvikling etter boligtype fra Eiendom Norge

Hyttepriser

Se også:
Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985. Du kan velge mellom over 60 forskjellige distrikter du vil se på.

Boligpriser Eiendom Norge
Her finner du den månedlige statistikken fra Eiendom Norge.