Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

 

Se også:

Melding om arv
Les mer om innsendingen av dette skjemaet.

Arveavgiftskalkulator
Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

Arveavgiften er fra 1.1.2014 blitt fjernet.

Du kan nå arve 470.000 fra hver av foreldrene før du må betale arveavgift.

Du må velge om du er livsarving eller ikke. Det er forskjellige satser avhengig av om du er livsarving eller ikke. I begge tilfeller er det et fribeløp på 470.000 kroner. Livsarvinger betaler 6 % på de neste 330.000, og 10 % på det overskytende (over 800.000 kroner).

De som ikke er livsarving, betaler 8 % på de neste 330.000 kronene, og 15 % på det overskytende.

Beløpet du arver legger du inn feltet «Beløp som arves fra arvelater». Hvis du har arvet noe tidligere legger du dette inn i feltet Tidligere motatt fra arvelater.

Kalkulatoren regner så ut hvilken arveavgift du må betale.

Arveavgift hvis du gir arv videre

Oppgi først hvor mange barn arv skal gis videre til, og hvor mye. Legg også inn hvor mye barn tidligere har mottatt (må være likt i kalkulatoren).

Kalkulatoren beregner hvor mye hvert barn må betale i arveavgift, hvor mye foreldre må betale, samt den samlede arveavgiften. Til slutt beregnes den hvor høy den eventuelle besparelsen har vært på å gi arv videre

   
 
  Jeg er livsarving  
  Beløp som arves fra arvelater  
  Tidligere mottatt fra arvelater  
     
  Arveavgiftsberegning:  
  Arveavgift  
     
  Arveavgift hvis du gir arv videre:  
  Hvor mange barn gis det videre til  
  Hvor mye skal gis videre til hvert barn?  
  Tidligere mottatt per barn  
 
  Arveavgift per barn  
  Ny arveavgift foreldre  
  Samlet arveavgift  
  Spart arveavgift  
     
 

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.