Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Både i dagens pengeverdi, og i løpende kroner. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Les mer om kalkulatoren under.

Aksjefondkalkulator
Aksjefondbeløp du har i dag (startbeløp)  
Sparebeløp per termin - fast  
Antall spareterminer i året
 
Antall spareår  
Årlig inflasjon i spareperioden  
Kjøpskostnad i aksjefondet  
Avkastningsforutsetninger:    
Risikofri rente i spareperioden  
Forventet årlig meravkastning  
Årlig forvaltningskostnad i aksjefondet  
Dette gir en årlig avkastning på:  
     
Verdi av det faste sparebeløpet ved periodens slutt:  
I løpende nominelle kroner (før skatt)  
I løpende nominelle kroner, skatt trukket fra til slutt  
Verdi av startbeløpet:     
I løpende nominelle kroner (før skatt)  
I løpende nominelle kroner, skatt trukket fra til slutt  
     
Verdi av aksjefondet i dagens kroneverdi:  
Fra Aksjefondbeløp du har i dag:    
I dagens kroneverdi (før skatt)  
I dagens kroneverdi, skatt trukket fra til slutt  
Fra: Sparebeløp per termin    
I dagens kroneverdi (før skatt)  
I dagens kroneverdi, skatt trukket fra til slutt  
Sum engangsbeløp og månedlig sparebeløp:    
I dagens kroneverdi (før skatt)  
I dagens kroneverdi, skatt trukket fra til slutt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om aksjefondkalkulatoren

Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond. Det er avkastningen utover det såkalte skjermingsfradraget som i 2023 og 2024 blir skattlagt med 37,84 prosent. Skjermingsfradraget vil i senke skatten med over 10 prosentpoeng med normale forutsetninger for skjermingsfradrag og meravkastning.

Kalkulatoren «Hva vokser et sparebeløp til» kan du bruke når du skal se på sparing med vanlig årlig beskatning av avkastning (for eksempel bank).

Forklaring til feltene:

Aksjefondbeløp du har i dag er altså det beløpet du starter med.
Sparebeløp per termin
er kronebeløpet du ønsker å spare per gang.
Antall spareterminer kan være 1, 2, 4 og 12 spareterminer i året.
Antall spareår er hvor lenge sparingen skal vare.
Årlig inflasjon i spareperioden brukes til å regne om fremtidige pengeverdier til dagens pengeverdi.
Risikofri rente i spareperioden er den avkastningen du kan få uten noen risiko. Det er også den skattefrie delen av en aksjefondsgevinst.
Forventet årlig meravkastning er det du forventer at aksjemarkedet skal gi i ekstra avkastning i forhold til risikofri rente. Hvis du tror at aksjefondet vil gjøre det bedre enn markedet, kan du legge inn en høyere meravkastning.
Årlig forvaltningskostnad i aksjefondet: Kostnadene i fondet går til direkte fradrag i fondets avkastning. Hvis fondet gjør det likt med markedet, og har et årlig forvaltningsgebyr på 1,5 prosent, vil også avkastningen bli 1,5 prosent dårligere. Her er det forhåndsinnlagt med en kostnad på indeksfond-nivå.

Kalkulatoren beregner verdiøkningen både for engangsbeløpet og på det månedlige sparebeløpet. Nederst i kalkulatoren legges disse to beløpene sammen.

Verdi av aksjefondet ved spareperiodens slutt: Hva beløpet vokser til før skatt, og etter at skatt er trukket fra.

Verdi av aksjefondet i dagens pengeverdi: Det fremtidige sparebeløpet, gjort om til dagens pengeverdi før og etter skatt.

En krone om 30 år, er ikke det samme som en krone i dag. For å få et riktig bilde av sparingen, må sluttverdien oppgis i dagens pengeverdi.

 

Se også:

Guide til aksjefond
Les mer om aksjefond.

Guide til aksjesparekonto
Les mer om aksjesparekonto.

Skatteregler for aksjefond
Les mer om skattereglene for aksjer og aksjefond.

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekontokalkulator - skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjebeskatningskalkulator
Regn ut hvilken skatt du får på aksjeresultatet.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.