Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren sammenligner hva du må betale i skatt for 2024 mot 2023. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet for 2024.

Kalkulatoren er laget på basis av det fremlagte statsbudsjettet 6.oktober.

For å gjøre årene sammenlignbare er det brukt 4,9 prosent i lønnsvekst (som i statsbudsjettet). Det er 2024-skatten som er endret slik at den er sammenlignbar med 2023-skatten. 

Hvis du ønsker å gjøre en ren skatteberegning for 2024 bruker du Skatteberegning 2024.

Les mer om kalkulatoren under.

Skatteendringskalkulator
Lønnsinntekt    
Bosatt i Finnmark/Nord-Troms
   
       
Skatteberegning: 2023 2024  
Trygdeavgift  
Skatt på alminnelig inntekt  
Trinnskatt  
Formuesskatt  
Sum skatt  
Forskjell i skatt mellom 2023 og 2024  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om skatteendringskalkulatoren

Lønnsinntekt inkluderer også sykepenger, arbeidsavklaringspenger, styregodtgjørelse, etc. Det samme gjelder naturalytelser fra arbeidsgiver, som for eksempel fri bruk av bil og rentefordelen av rentefritt lån fra arbeidsgiver.

Maksimalt minstefradrag er holdt uendret på 104.450 kroner. Personfradraget er økt fra 79.600 kroner til 88.250 kroner.

Det er ingen endring i skatt på kapitalinntekter, eller rentefradrag. Disse er det ikke nødvendig å ta med i kalkulatoren. Det er heller ingen endringer formuesskatten.

Fradrag: Standardfradragene beregnes automatisk. Men har du egne fradrag i tillegg, føres de opp her. Det vanligste fradraget er renteutgifter til lån.

For de som er bosatt i Finnmark/Nord-Troms øker fradraget fra 20.500 kroner til 30.00 kroner.

Skatteberegning: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), trinnskatt, formuesskatt, og sum skatt. Nederst oppgis forskjellen fra 2023 til 2024.

I denne kalkulatoren er skattesystemene for 2023 og 2024 gjort direkte sammenlignbare. For å gjøre årene direkte sammenlignbare, må en del innslagstrinn økes med lønnsveksten. For eksempel skal trinnskatt-trinnene økes med dette. Hvis trinnene øker mer enn forventet lønnsvekst, er det en skattelette. Motsatt gir en skatteøkning.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2024
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2023
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024. 

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.