Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hva ferien vil koste.

Les mer om kalkulatoren under.

Reisebudsjett
Antall dager reise
Antall voksne
Antall barn 0
Overnatting og transport på reisemålet: Totalt for reisen
Hotellkostnad - samlet
Pakkereise samlet
Leiekostnad bolig - samlet
Leiebilkostnad - samlet
Transport: Kost per pers Sum reise
Kostnad for selve transporten tur/retur
Andre kostnader i forbindelse med transporten
Utelivskostnader: dag/per pers Sum reise
Lunsj ink drikke
Lunsj ink drikke barn
Middager ink drikke
Middager ink drikke barn
Annen drikke ute
Andre utelivskostnader
Kostnader i leilighet: Samlet per dag Sum reise
Egenlagde måltider og drikke
Annet forbruk i leilighet
Andre kostnader Totalt for reisen
Museer og andre severdigheter
Andre opplevelser som konsterter ol
Solsenger
Andre feriekostnader
Gaver
Overnatting og transport på reisemålet
Transport
Utelivskostnader
Kostnader i leilighet:
Andre kostnader
Sum feriekostnader
 

Først legger du inn antall dager reisen varer, og hvor mange personer som er med på reisen.

Overnatting og transport på reisemålet: Her legger du inn kostnader til hotell, pakkereisen, andre leiekostnad for bolig, og eventuelt leiebilkostnad. Dette gjelder for hele gruppen som reiser.

Transport til reisemålet: Kostnaden per person for å reise med fly, tog, buss ol

Utelivskostnader: Daglige kostnader til mat og drikke, og andre utelivskostnader. Du kan legge inn forskjellige beløp for barn og voksne.

Kostnader i leid bolig: Hvis du leier en bolig, legger du inn kostnader samlet for alle for egenlagde måltider og drikke. I tillegg andre kostnader i forbindelse med den leide boligen, og andre kostnader.

Andre kostnader: Under dette punktet legger du inne alle andre kostnader så som besøk til museer og andre severdigheter, opplevelser og solsenger. Resten kan legges under "Andre feriekostnader". Beløpene legges inn totalt for reisen.

Deretter ser du summene på hovedpostene, og totalsummen for reisen.

Kalkulatorer:

Feriekostnadskalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadsnivået er i 37 land for typiske ferieutgifter.

Dette koster ekstra feriedager deg
Beregn hva noen dager eller uker koster i redusert lønn, og andre ytelser, etter skatt.

Fordeling av bilkostnader på tur
Kalkulatoren hjelper deg med å fordelene korrekt bilkostnad mellom venner på en biltur.