Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hvor mye du sparer på å nedbetale lånet, både i dagens pengeverdi og i fremtidige kroner.

Les mer om kalkulatoren nedenfor.

Nedbetalings-kalkulator  
Lånebeløp
Nedbetaling av lånet - beløp
Nominell rente på lånet
Lånets nedbetalingstid (år)
   
Inflasjon i nedbetalingsapeioden
Innskuddsrente
Dette betaler du for lånet samlet
Etter ekstra nedbetaling
Spart på nedbetalingen (før skatt)
Spart på nedbetalingen i dagens pengeverdi
Satt av pengene til innskuddsrenten:
Løpende kroner
Dagens pengeverdi
Satt av pengene til lånerenten:
Løpende kroner
Dagens pengeverdi

Her er det forutsatt at du ikke endrer tilbakebetalingstiden på lånet. Det er fordi man skal regne inn effekten av selve nedbetalingen. Å forkorte nedbetalingstiden vil medføre at du betaler mindre renter, men da må en del av effekten tilskrives forkortingen. I denne kalkulatoren kan du beregne hvor mye kortere nedbetalingstiden blir på lånet ved en ekstra nedbetaling av lånet. Da ser du også hvilken forskjell dette utgjør i kroner.

Forklaring til kalkulatoren:

 • Lånebeløp: Størrelsen på lånet.
 • Nedbetaling av lånet: Det beløpet som du bruker på å nedbetale lånet.
 • Nominell rente på lånet: Renten du forutsetter gjelder (som et snitt) i lånets nedbetalingsperiode.
 • Lånets nedbetalingstid: Hvor mange år lånet skal nedbetales på.
 • Inflasjon i nedbetalingsperioden: Inflasjonen du forutsetter (som et snitt) i lånets nedbetalingsperiode.
 • Innskuddsrente: Renten du kan få på bankinnskudd (som et snitt) i lånets nedbetalingsperiode.
 • Dette betaler du for lånet samlet: De samlede rentene (løpende kroner) som du betaler på lånet før nedbetalingen.
 • Etter ekstra nedbetaling: De samlede rentene (løpende kroner) som du betaler på lånet etter nedbetalingen.
 • Spart på nedbetalingen (før skatt): Forskjellene mellom de to summene ovenfor.
 • Spart på nedbetalingen i dagens pengeverdi: Hvor mye du har spart på nedbetalingen i dagens pengeverdi.
 • Satt av pengene til lånerenten: En beregning på hvor mye nedbetalingsbeløpet i stedet hadde vært satt inn på en konto til lånerenten. Her vises beløpene slik det vil være ved utløpet av nedbetalingstiden, og beløpet i dagens pengeverdi.
 • Satt av penger til innskuddsrenten: En beregning på hvor mye nedbetalingsbeløpet i stedet hadde vært satt inn på en konto til innskuddsrenten. Her vises beløpene slik det vil være ved utløpet av nedbetalingstiden, og beløpet i dagens pengeverdi.

Når du nedbetaler ekstra på lånet, vil du hvert år betale noe mindre enn før nedbetalingen. Dette beløpet vil synke etter hvert som lånet blir nedbetalt. Hvert år betaler du altså inn mindre. I beregningen på hvor mye du sparer ved å nedbetale, er det bare summen av disse besparelsene år for år som er tatt med (løpende og i dagens pengeverdi). Hvis du i stedet hadde nedbetalt ekstra på lånet hver måned med den månedlige besparelsen, ville du spart det beløpet som du ser under "Satt av penger til lånerenten".

Forholdet mellom inflasjon og rente betyr mye for besparelsen ved å nedbetale. Jo lavere rentenivået er i forhold til inflasjon, dess mindre vil du tjene på å nedbetale lånet ekstra. Det vil altså bli stor forskjell på om du regner med 2 prosent rente og to prosent inflasjon, enn om du bruker 4 prosent rente og 2 prosent inflasjon.

 

Kalkulatorer:

Så mye kortere blir tilbakebetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.