Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Ladekostnaden avhenger av hvor mye du lader bilen hjemme i forhold til hvor mye du lader ute.

Les mer om kalkulatoren nedenfor.

Ladekostnad-kalkulator
 
Kjørelengde per år i km  
Strømforbruk kW per km  
Totalt energiforbruk i kW per år  
Andel som lades hjemme  
Antall kW som lades hjemme  
Andel som lades ved hurtiglading i kW  
Pris per kWh hjemme (i kr)  
Pris per kWh ved hurtiglading (i kr)  
Gjennomsnitt kost per kWh  
Resultat:  
Kostnad ved lading hjemme  
Kostnad ved hurtiglading  
Sum ladekostnad for elbilen  

Først legger du inn kjørelengden per år, og hvor mange kW bilen bruker per kilometer (dette ligger i området 0,1-0,25 kW per km).

For å beregne totalkostnaden må det legges inn priser for bruk av strøm hjemme, og kostnader ved å lade den utenfor hjemmet. Det fleste lader det aller meste hjemme, og i kalkulatoren kan du legge inn hvor stor andel hjemmeladingen er av totalforbruket.

På grunnlag av dette kan kalkulatoren beregne total ladekostnaden per år.

Dette er ladebegrepene avhengig av ladehastigheten:

  • 0-50 kW: Normallading
  • 50-150 kW: Hurtiglading
  • 150- kW: Lynlading

 

Kalkulatorer:

Elbil versus vanlig bil
Sammenligner kostnadene ved å eie en elbil mot en vanlig bil.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator ny bil

Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Eksterne sider:

Elbilforeningen: Her kan du se hva ladingen koster på hurtigladestasjonene i Norge