Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hva sparebeløpet vokser til med ulike forutsetninger for alder, aksjeandel, nedtrapping av aksjeandel og uttaksalder.

Les mer om kalkulatoren under.

Barnesparings-kalkulator
Barnets alder
Sluttalder sparing
Sluttalder uttak
Sparebeløp per termin
Antall spareterminer i året
Inflasjon
Andel aksjefond
Andel bank/rente
Forventet årlig avkastning
Aksjefond
Bank/rentepapirer
Snittavkastning ut fra andelene
Sparebeløp:
Sparebeløp ved sluttalder sparing
Sparebeløp ved sluttalder uttak
I dagens pengeverdi:
Sparebeløp ved sluttalder sparing
Sparebeløp ved sluttalder uttak
Nedtrapping av aksjeandel:
Nedtrapping av aksjefond fra 
Sluttår for nedtrapping
Sparebeløp ved sluttalder uttak
Mindreavkastning ved nedtrapping
Aksjemarkedet faller siste år:
Hvis aksjemarkedet faller siste år med
Nytt sparebeløp
Merverdi nedtrapping
 

Om barnesparing-kalkulatoren

Se også: Guide til sparing for barn

Forklaring til de enkelte postene:

 • Barnets alder: Legg inn barnets alder da du begynner å spare. Hvis det er fra fødselen, legger du inn null.
 • Sluttdato sparing: Barnets alder da du slutter å sette av sparebeløpet, for eksempel 18 år.
 • Sluttalder uttak: Barnets alder da pengene tas ut, for eksempel til boligkjøp
 • Sparebeløp per termin: Det forhåndsinnlagte beløpet er barnetrygden per måned som er 1.083 kroner (det er 1.723 for barn under 6 år)
 • Inflasjon: Denne legges inn for å kunne regne om sparebeløpet til dagens pengeverdi
 • Andel aksjefond: Her legger du inn andelen aksjefond du starter med. Andel bank/rente blir automatisk resten.
 • Forventer årlig avkastning: Her bestemmes forutsetningene for hvilken langsiktig avkastning som du forventer på aksjefond/bank/rente
 • Sparebeløp: Her beregnes det hva sparebeløpet har vokst til for den alderen du har lagt inn på sluttalder sparing, og sluttalder uttak. Dette blir beregnet både i løpende kroner og i dagens pengeverdi.
 • Nedtrapping av aksjeandel:
 • Nedtrapping av aksjefond er forutsatt å være fra året du valgte på sluttalder sparing.
 • Sluttår for nedtrapping er forutsatt å være fra året du valgte for sluttalder uttak.
 • Sparebeløp ved sluttalder uttak: Beløpet i løpende korner sparebeløpet har vokst til når aksjeandelen nedtrappes.
 • Mindreavkastning ved nedtrapping: Så mye lavere avkastning får du ved å nedtrappe aksjeandelen.
 • Aksjemarkedet faller siste år:
 • Hvis aksjemarkedet faller siste år med: Her bestemmer du hvor mange prosent fall aksjemarkedet skal ha siste år.
 • Nytt sparebeløp: Hva sparebeløpet er etter fallet i aksjemarkedet.
 • Merverdi nedtrapping: Hvor mye større sparebeløpet er med nedtrapping enn det er etter fallet i aksjemarkedet.

 

Kalkulatorer:

Hva vokser et fast sparebeløp til
Kalkulatoren beregner hva et fast månedlig sparebeløp vokser til.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.