Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner betydningen for sparebeløpet når du velger å nedtrappe aksjeandelen.

Les mer om kalkulatoren under

Nedtrappings-kalkulator
Antall år med nedtrapping
Sparebeløp ved sluttalder sparing
Forventet årlig avkastning
Aksjefond
Bank/rentepapirer
Snittavkastning ut fra andelene
Sparebeløp:
Sparebeløp ved sluttalder uttak 100% aksjer
Nedtrapping av aksjeandel:
Sparebeløp ved sluttalder uttak nedtrappet
Mindreavkastning ved nedtrapping
Aksjemarkedet faller siste år:
Hvis aksjemarkedet faller siste år med:
Nytt sparebeløp etter fall
Merverdi nedtrapping
 
Antall år til sluttalder sparing
Antall år mellom sluttalder sparing og uttak
Til sluttalder sparing
Sparebeløp per termin  
Startbeløp  
Forventet årlig avkastning  
Antall spareterminer i året  
Antall spareår  
Skatteprosent  
Inflasjon  
Regn med formuesskatt på 0,85%
 
Dette gir følgende totalverdier på sparingen:
I dagens pengeverdi etter skatt  
I dagens pengeverdi før skatt  
I løpende kroner, etter skatt  
I løpende kroner før skatt  
Verdier fra det faste sparebeløpet:
I dagens pengeverdi etter skatt  
I dagens pengeverdi, før skatt  
I løpende kroner, etter skatt  
I løpende kroner før skatt  
Verdier fra startbeløpet:
I dagens pengeverdi etter skatt  
I dagens pengeverdi før skatt  
Startbeløpet har vokst til (etter skatt)  
Startbeløpet har vokst til (før skatt)  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om Nedtrappingskalkulatoren

Du velger først hvor mange år aksjeandelen skal nedtrappes over. Du kan velge opp til 10 år.

Deretter legger du inn sparebeløpet før nedtrappingen.

Du må bestemme avkastningsforutsetningene for aksjefond på bank/rentepapirer

Kalkulatoren beregner fem forskjellige beløp:

  • Sparebeløpet når du i 10 år er 100 prosent investert i aksjer
  • Sparebeløpet når aksjeandelene trappes ned til null i den tidsperioden du har valgt
  • Hvor mye lavere avkastningen har vært med nedtrapping mot 100 prosent i aksjer
  • Sparebeløpet etter et visst fall i aksjemarkedet rett før uttak, etter først å ha bestemt fallet
  • Hvor mye høyere sparebeløpet er med nedtrapping enn det er etter fallet

 

Kalkulatorer:

Innskuddspensjon og spareprofil
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.

IPS: Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Med denne kalkulatoren kan du beregne hvor høy tilleggspensjon IPS-sparingen kan gi deg i forhold til inntekten din.

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.