Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med denne kalkulatoren kan du beregne om det lønner seg å installere vannmåler.

Mange har mulighet for å installere vannmåler, men har det ikke i dag. 

Les mer om kalkulatoren under.

Vannmåler-kalkulator
Uten måler:
Stipulert forbruk vann i m3
Fastledd vann
Stipulert forbruk avløp i m3
Fastledd avløp
Sum kostnad uten måler
Med måler:
Pris for vann i m3
Pris for avløp i m3
Fastledd 
Leie av vannmåler
Sum kostnad med måler
Forbruk vann
Merkostnad ved ikke å ha måler 
Kostnad ved å legge inn vannmåler
Antall år før du har tjent inn denne kostnaden
Beregning av forbruk av vann  
Dusjing:
Antall personer i husstnaden
Gjennomsnittlig lengde (i minutter)
Gjennomsnittlig vannforbruk per minutt
Gjennomsnittlig antall i uken
Forbruk dusjing i husstanden (per år)
Vaskemaskin:
Forbruk vann vaskemaskin (i liter per gang)
Gjennomsnittlig antall i uken
Forbruk vaskemaskin (per år)
Oppvaskmaskin:
Forbruk vann i oppvaskmaskin (i liter per gang)
Gjennomsnittlig antall bruk i uken
Forbruk vann oppvaskmaskin (per år)
Hagevanning:
Antall liter i timen i hageslage
Antall timer i året
Forbruk vann i hage (per år)
WC:
Forbruk per nedskylling (i liter)
Gjennomsnitt antall ganger per dag 
Forbruk  wc i husstanden (per år)
Kraner i huset
Gjennomsnittlig liter i minuttet fra kranene
Antall minutter bruk per dag i gjennomsnitt (for alle)
Forbruk vann fra kraner (per år)
Sum forbruk i antall liter
Sum forbruk i antall m3

Om vannmålerkalkulatoren

Først legger du inn prisene for vann og avløp. Ofte blir prisene bestemt av størrelsen på boligen i bruksareal. I noien tilfeller kan også antallet i hustanden ha betydning. Prisene legges inn i antall kubikkmeter. I tillegg kan det komme et fastledd, eventuelt for både vann og avløp.

Deretter legges du inn prisene for vann og avløp, og eventuelle fastledd. Normalt er det de samme kubikkprisene og samme fastledd som gjelder. Forskjellen er at det er antall kubikkmeter forbrukt vann som teller her.

Forutsetningen for hvor mange kubikk vann du bruker legger du inn under. For å beregne hvor mye vann du bruker kan du bruke en hjelpeberegning til dette nedenfor. Her kan du legge inn forutsetning for dusjing, bvaskemaskin, oppvaskmaskin, hagevanning, og bruk av kranene.

 

Se også:

Vannmåler kan lønne seg