Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Å kjøre i påvirket tilstand gir deg halvannen månedslønn i bot. Denne kalkulatoren gir deg en god indikasjon hva du får i promille, og hvor lang tid det tar før den er i null.

Har du fra 0,2 promille, får du en bot som tilsvarer 1,5 månedslønner. Dette beregnes av brutto lønn, altså før skatt.

Har du en lønnsinntekt på 600.000 kroner betaler du en skatt på 150.133 kroner uten andre inntekter eller fradrag. Netto får du altså 37.488 kroner per måned.

Med en månedslønn på 50.000 kroner, får du en bot på 75.000 kroner. Reelt får du altså ikke en bot på 1,5 ganger lønnen, men på 2 ganger lønnen.

I tillegg til boten kommer eventuell straff i form av fengsel. Dette har tre nivåer:

  • Fra 0,2 til 0,5 promille: Som regel gis det bare bot, ikke tap av førerkort.
  • Fra 0,5 promille til 1,2 promille: Som regel tapes førerkortet, det gis både betinget og ubetinget fengsel. Dette avhenger av tidligere dommer og hvilke omstendigheter det ellers var.
  • Fra 1,2 promille: Som regel tap av førerkort, og ubetinget fengsel.

Les mer om kalkulatoren under.

Promillekalkulator
Veske i % av kroppen
Vekt i kg
Forbrenning
Tid inntaket varer (i timer)
Drikke Liter Styrke Ren alkohol 
Brennevin (bart)
Drinker
Sterkøl
Pils
Lettøl
Vin
Hetvin
Annet
Sum
Resultat:
Makspromille (drikke alt på en gang)
Promille ved drikkestopp
Forbrenningstid fra start

Om promille

Måleresultatet for alkohol i kroppen kommer ut som en promilleverdi. 1 promille er det samme som 1 gram alkohol per kilo blod.

Alkoholen fordeler seg i hele kroppen. Menn har en høyere andel vann enn kvinnens kropp fordi menn som regel har større muskelmasse enn kvinner. Hos kvinner fordeler alkoholen seg i rundt 50 - 70 prosent av kroppsvekten, hos menn oftest i 60 - 80 prosent. For menn kan man derfor regne som et gjennomsnitt at kroppen inneholder 70 prosent vann, for kvinner 60 prosent.

Noen menn har et enzym i magesekken som bryter ned alkoholen. Ved større måltider kan denne nedbrytingen sære opp til 20 prosent.

Hovedregelen er at man forbrenner 0,15 promille per time, og det skjer med konstant hastighet. Men det kan variere fra 0,1 til 0,2 promille. Det er ingen forskjeller for menn og kvinner. Hos dem som drikker mye kan forbrenningen gå opp ot 0,3 i timen.

Man begynner straks å forbrenne alkoholen (som gjøres i leveren).

Om promillekalkulatoren

Først legger du inn forutsetning for hvor stor andel av væske det er i kroppen, og vekten.

Deretter en forutsetning om hvor mye av promillen som forbrennes hver time.

Så hvor lang tid du drikker.

Drikke:

Her legger du inn de forskjellige alkoholholdige drikkene. Legg inn antall liter, og hvilken alkoholstyrke det er.

Kalkulatoren regner ut hvor mye alkohol dette gir samlet.

Resultat:

Først viser kalkulatoren hvor høy promillen blir hvis alt hadde vært drukket på en gang.

Promille ved drikkestopp viser hva promillen er når man slutter å drikke.

Til slutt vises det hvor lang tid det tar før promillen er null.

Lengde på tap av førerkort

Slik skaleres lengde på tap av førekortet avhengig av promillenivået:

Promille Tid
Over 0,5 til og med 0,8 promille 12-18 mnd
Over 0,8 til og med 0,9 promille 18-20 mnd
Over 0,9 til og med 1,1 promille 20-22 mnd
Over 1,1 til og med 1,2 promille 22-24 mnd
Over 1,2 promille  Minst 2 år

 

Se også:

Fartsbøter

Bøter for andre trafikkforseelser

Bøtene hvis du blir tatt i tollen

Parkeringsbøter