Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I Smarte Pengers test av husforsikringer har vi satt karakterer på over 40 enkeltdekninger på husforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle husforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt i testen.

Denne testen er et meget godt hjelpemiddel for å finne den/de beste forsikringene. Når du skal sammenligne forskjellige tilbud fra forsikringsselskapene får du forskjellige pristilbud. Dette kan du matche med resultatene du får fra denne testen.

Du kan også se alle vilkårsdetaljene til hvert enkelt forsikringsselskap satt opp på en standardisert måte.

Du finner det du trenger å vite om denne forsikringen her: Guide til husforsikring.

Karakterer på husforsikringen

Karakterene går fra null til 6. Ut fra vektene på de 40 forskjellige dekningene regnes gjennomsnittskarakteren ut.

Dette er karakterene hver enkelt husforsikring har fått ut fra forutsetningene som er gjort. For de selskapene som har to varianter av husforsikringen har vi tatt med begge. De med utvidet dekning vil naturlig nok få en bedre karakter (men de vil da også koste mer).

Det er tre selskaper på toppen med karakteren 5,1, som er Eika Bolig Pluss, If Super, og Storebrand Super.

En forskjell på 0,1 er en svært liten forskjell, i praksis er det likt.

Øverst ser du karakterene på hver enkelt husforsikring. Nedenfor kan du endre vektene på de ulike dekningene, noe som vil kunne endre karakterene på husforsikringene.

Husforsikring Karakter
Eika Bolig Pluss 5,1
If Super 5,1
Storebrand Super 5,1
KLP Hus Maks 4,8
Gjensidige Hus Pluss 4,8
Frende Utvidet dekning 4,8
Landkreditt Utvidet dekning 4,7
Tryg Ekstra 4,7
DNB Topp 4,6
SpareBank 1 Topp 4,6
KLP Hus 3,1
Eika Bolig 3,1
Gjensidige Hus 3,1
If Standard 3,1
Frende Standard 2,9
Landkreditt Husforsikring 2,9
DNB Standard 2,6
SpareBank 1 Standard 2,6
Storebrand Standard 2,6
Tryg Husforsikring 2,2

DNB og SpareBank 1 har identiske forsikringer, som er i Fremtind Forsikring.

Du kan selv endre forutsetningene i kalkulatoren

Hver enkelt dekning har en forhåndsinnlagt vekt. Men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Hvis en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null eller en lavere vekt. Da vil karakteren automatisk justeres ut fra hvilke vekter du har valgt.

Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er.

Disse dekningene er med i testen

Punktene under viser hvilke dekninger som er med i testen:

Skader:

 • Hageanlegg
 • Platting og brygge
 • Offentlig påbud
 • Totalskade
 • Utgifter til riving, rydding og bortkjøring

Vannskader:

 • Brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr
 • Vann som trenger inn fra terreng eller grunn
 • Vanninntrenging gjennom utett tak/vegg
 • Følgeskade fra utett våtrom
 • Tining av rør

Juridisk:

 • Rettshjelpsforsikring
 • Ansvarsforsikring

Sikkerhet:

 • Utstrømming fra brannslokkings-apparat / anlegg
 • Oppfylling av pulverapparat
 • Utgifter til utrykning etter utløst alarm

Insekter, skadedyr og sopp:

 • Bekjempelse av mus og rotter
 • Bekjempelse av skadeinsekter
 • Sopp- og råteskade 

Diverse:

 • Tapt husleieinntekt
 • Ombygging for rullestolbruker
 • Håndverkerfeil
 • Kunstnerisk utsmykking
 • Dekningsgaranti

Erstatningsregler – verdier:

 • Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom
 • Varmtvannsbeholder og pumper
 • Varmepumpe luft-luft eller luft-vann
 • Utvendig boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning
 • Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast

Du se en forklaring til hver enkelt post her: Dette dekker husforsikringen

Pris og karakter

Prisen på husforsikringen er ikke en del av karakteren. Den tar bare hensyn til dekningsomfanget.

Det er ikke på noen måte sikkert at husforsikringen med best karakter er det beste valget. Det beste valget er en husforsikring som gir deg tilstrekkelig dekning til lavest mulig pris. Så her snakker vi om en kost-nytte vurdering.

Her kan du se hvor du kan innhente priser fra forsikringsselskapene.

På Smarte Penger kan du se på alle vilkårsdetaljene til hver enkelt husforsikring, satt opp på en standardisert måte.

Resultat av husforsikringstesten

Her kan du endre vektene, og se hvilke karakterer som da kommer opp.

Husforsikringene blir sortert etter karakteren.

Andre tilsvarende tester innen forsikring:

Test av barneforsikring

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

Test av bilforsikring

Test av innboforsikring

Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Test av reiseforsikring

Se også:

Hjelpeverktøy når du har fått et forsikringstilbud