Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner alle typer skatter og avgifter som er aktuelle å betale i Norge i 2019.

Beregn hva du betaler i skatter og avgifter i 2020

Kalkulatoren er delt in  i fire hovedområder: Hovedtall, Bilkostnader, Utgifter, og Skatte- og avgiftsoversikt (detaljert oversikt)

Les mer om bruken av kalkulatoren under.

Skatte- og avgiftskalkulator
Sivilstand
 
Bosatt i Finnmark eller Nord-Troms?
 
Inntekt og formue Forutsetning  
Lønnsinntekt   
Lønnsinntekt ektefelle/samboer  
Sone arbeidsgiveravgift
 
Rente og kapitalinntekter  
Utbytte og aksjegevinst/ tap (utover skjermingsfradrag)
Renter og andre fradrag (ikke minstefradrag)  
Netto skattemessig formue  
   
Totale skatter og avgifter i kroner  
Skatt på inntekt og formue  
Effekt av arbeidsgiveravgift  
Merverdiavgifter  
Bilavgifter  
Andre avgifter  
Sum totale skatter og avgifter  
     
Totale skatter og avgifter i prosent av lønn  
Skatt på inntekt og formue  
Effekt av arbeidsgiveravgift  
Merverdiavgifter  
Bilavgifter  
Andre avgifter  
Sum totale skatter og avgifter
Bilkostnader    
BIL 1    
Type bil
 
Hvis ladbar hybrid: Hvor mange km går den på strøm  
Bilens pris som ny  
Bilens kjøpspris  
Bilens verdi ved salg  
Antall år du vil eie bilen fra i dag  
Omregistreringsavgift (ved bruktkjøp)  
Bilens egenvekt (i kg)  
CO2-utslipp  
NOX-utslipp  
Drivstofftype
 
Forbruk, liter drivstoff per mil  
Antall kilometer kjørt per år  
Pris per liter drivstoff  
Trafikkforsikringsavgift  
Bompenger per år  
BIL 2    
Type bil
 
Hvis ladbar hybrid: Hvor mange km går den på strøm  
Bilens pris som ny  
Bilens kjøpspris  
Bilens verdi ved salg
Antall år du vil eie bilen  
Omregistreringsavgift (ved bruktkjøp)  
Bilens egenvekt (i kg)  
CO2-utslipp  
NOX-utslippp  
Drivstofftype
 
Forbruk, liter drivstoff per mil  
Antall kilometer kjørt per år  
Pris per liter drivstoff  
Trafikkforsikringsavgift (2.909 kroner)  
Bompenger per år  
     
Totale skatter og avgifter i kroner I kroner  
Sum totale skatter og avgifter  
  - Skatt på inntekt og formue  
  - Effekt av arbeidsgiveravgift  
  - Merverdiavgifter  
  - Bilavgifter  
  - Andre avgifter  
 
Totale skatter og avgifter i prosnet I % av lønn  
Sum totale skatter og avgifter  
  - Skatt på inntekt og formue  
  - Effekt av arbeidsgiveravgift  
  - Merverdiavgifter  
  - Bilavgifter  
  - Andre avgifter  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Hjelp til skatte- og avgiftskalkulatoren

Selv om du ikke vet eksakt hva du forbruker, gir kalkulatoren deg likevel en meget god pekepinn på det totale skatte- og avgiftsnivået. De forhåndsutfylte tallene gjelder for en enslig person.

Siden det er så mange avgifter vi må betale, blir det også en del felter å fylle ut i kalkulatoren.

Kalkulatoren er altså delt inn i fire deler:

Hovedtall
Her legger du inn opplysninger om deg, og som inntekter og andre fradrag.

Skattene og avgiftene regnes i prosent av den inntekten du legger inn.

I den nedre delen ser du hovedtallene for hvor mye du betaler i totale skatter og avgifter i kroner, og i prosent av inntekten.

Hovedtallene hentes også fra Bilkostnader og Utgifter.

Bilkostnader
Her legger du inn alle kostnader forbundet med å eie en eller to biler.

Også her ser du hovedtallene for hvor mye du betaler i skatter og avgifter i nederste del.

Utgifter
Her legges du inn en rekke forskjellige utgiftsarter som:

  • Alkoholholdige drikkevarer
  • Tobakk
  • Søtvarer
  • Boligrelaterte kostnader
  • Flyreiser
  • Diverse utgifter

Skatte- og avgiftsoversikt
Her ser du en detaljert oversikt over hvilke skatter og avgifter du betaler.

Se ellers på forklaringen for grundigere hjelp til utfylling.

Disponibelt beløp
Aller nederst finner du en linje som heter «Disponibelt». Dette er det du skal ha igjen til renter, avdrag og sparing. Dette er en kontroll slik at du ikke legger inn for høyt kjøp av varer og tjenester. Hvis du for eksempel legger inn mye mer enn du tjener, vil det heller ikke bli noen mening i å regne skatter og avgifter i prosent av lønn.

 

Se også:

Avgifter
Her får du en oversikt over alle avgifter som staten krever inn.

Skatteprosenter
Så mye betaler man i skatt på forskjellige inntektstrinn.

Omregistrering av bil
Her finner du satsene for omregistrering av bil. De trenger du hvis du kjøper en ny bruktbil.

Kalkulatorer:

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.