Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I denne testen av behandlingsforsikring / helseforsikring har Smarte Penger satt karakter på de forskjellige dekningselementene på alle tilbudene til forsikringsselskapene.

Hver enkelt dekning på alle behandlingsforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle dekninger har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre, slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt i testen.

Du finner det du trenger å vite om denne forsikringen her: Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring.

Her kan du se en oversikt over hva de forskjellige behandlingsforsikringene dekker.

Karakterene i testen av behandlingsforsikring / helseforsikring

Dette er karakterene hver enkelt forsikring har fått ut fra forutsetningene som er gjort.

If Skadeforsikring har den høyeste karakteren med 5,5. Det samme har Vertikal Helse, som er eid av If og tilbyr den samme forsikringen.

Ved å klikke på lenken kan du gå inn å se på dekningsdetaljene på de enkelte behandlingsforsikringene.

Høyeste oppnåelige karakter er 6,0.

Selskap Produkt Karakter
If Skadeforsikring Helseforsikring 5,5
Vertikal Helse Helseforsikring 5,5
Storebrand Topp Helseforsikring 5,2
Tryg Forsikring Behandlingsforsikring 5,1
Gjensidige Forsikring Behandlingsforsikring Pluss 5,1
Storebrand Pluss Helseforsikring 4,4
Storebrand Basis Helseforsikring 3,9
DNB (Fremtind Forsikring) Behandlingsforsikring 3,8
SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) Behandlingsforsikring 3,8

Disse dekningene er med i testen

Punktene under viser hvilke dekninger som er med i testen:

 • Forsikringen kan gjelde maksimalt til
 • Behandlings-garanti
 • Legespesialist
 • Billeddiagnostikk
 • Sykehusbehandling
 • Dagkirurgi
 • Second Opinion
 • Medisiner
 • Etterkontroll
 • Rehabilitering
 • Tekniske hjelpemidler
 • Kreftbehandling
 • Fysikalsk behandling
 • Legetjeneste
 • Psykologtjeneste
 • Psykologisk førstehjelp
 • Rusavhengighet
 • Reiseutgifter
 • Losji
 • Reiseledsager
 • Kompensasjon ved forsinket behandling

Pris og karakter

Prisen på behandlingsforsikringen er ikke en del av karakteren. Den tar bare hensyn til dekningsomfanget. Når du skal velge en behandlingsforsikring må du også ta hensyn til prisen. Da blir det en kost/nytte vurdering.

Når det skal velges den beste behandlingsforsiringen Da er det enkelt å gjøre en vurdering av kost/nytte på behandlingsforsikringene.

Her kan du se priser og rabatter på behandlingsforsikringene.

Resultatet av testen på behandlingsforsikring

Karakterene går fra null til 6. Ut fra vektene regnes det gjennomsnittskarakteren ut. Du kan selv endre alle vekter. Du endrer vektene ved å gå inn på menyen, og velge "Endre vekter". Hvis du endrer vekter, trenger ikke summen av vektene være 100 slik de forhåndsinnlagte tallene er. Hvis du setter alle vektene til null unntatt én, vil denne da telle 100 prosent.

Øverst ser du behandlingsforsikringene rangert etter karakter. Under dette en rangering etter pris.

Nederst kan du endre vektene på de enkelte dekningene, og få opp en nye karakterer ut fra disse valgene.

Test behandlingsforsikring
Rangert etter karakter  
Selskap Karakter Pris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Rangert etter pris  
Selskap Pris Karakter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her kan du endre vektene:  
Dekning Vekt Prosent  
Kan gjelde maksimalt til   
Behandlings-garanti  
Legespesialist  
Billeddiagnostikk  
Sykehusbehandling  
Dagkirurgi  
Second Opinion  
Medisiner  
Etterkontroll  
Rehabilitering  
Tekniske hjelpemidler  
Kreftbehandling  
Fysikalsk behandling  
Legetjeneste  
Psykologtjeneste  
Psykologisk førstehjelp  
Rusavhengighet  
Reiseutgifter  
Losji  
Reiseledsager  
Kompensasjon ved forsinket behandling  
Sum vekt  

 

Andre tilsvarende tester på forsikring:

Test av barneforsikring

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

Test av Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Test av reiseforsikring

Forsikringsdekningen i hvert enkelt selskap:

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Vertikal Helse: Forsikringsdekning behandlingsforsikring