Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I Smarte Pengers test av barneforsikringer har vi satt karakterer på over 20 enkeltdekninger på barneforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle barneforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre, slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel én dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt inn i testen.

Du finner det du trenger å vite om denne forsikringen her: Guide til barneforsikring.

Karakterer på testen av barneforsikringen

Karakterene på enkeltdekninger går fra null til 6. Ut fra størrelsen på vektene regnes gjennomsnittskarakteren ut.

Alle dekninger har en forhåndsinnlagt vekt, som du selv kan endre hvis du ønsker det. Da vil de forskjellige barneforsikringene få nye karakter basert på disse endringene. Hvis du endrer vekter, trenger ikke summen av vektene være 100 slik de forhåndsinnlagte tallene er. Hvis du setter alle vektene til null unntatt én, vil denne da telle 100 prosent.

Storebrand Ekstra har den høyeste karakteren med 5,6. Deretter følger "If Super -  Med økning i uførepensjonen" med karakteren 5,3

Deretter følge de to identiske barneforsikringene fra DNB og SpareBank 1med 5,0. Forsikringen er i Fremtind Forsikring. I tillegg YouPluss Livsforsikring.

Ut fra vektene og enkelt-karakterene får du opp en rangeringsliste på barneforsikringene som er sortert etter karakter.

Barneforsikring Karakter Pris
Storebrand Ekstra 5,6 4 596
If Super - Med økning i uførepensjonen 5,3 5 760
DNB – Med 1 G i uførepensjon 5,0 4 805
SpareBank 1 – Med 1 G i uførepensjon 5,0 4 805
Youplus Super 5,0 4 596
Tryg Barn Ekstra – Med 100.000 i uførepensjon, og uførekapital 4,7 5 904
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,8 G i uførepensjon 4,5 4 896
If Super 4,6 4 760
DNB – Med 0,5 G i uførepensjon 4,4 3 510
SpareBank 1 – Med 0,5 G i uførepensjon 4,4 3 510
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,4 G i uførepensjon 4,3 3 696
Frende Best 4,1 4 788
Tryg Barn Ekstra Med 50.000 i uførepensjon 4,1 4 788
Youplus Ekstra 3,8 2 964
KLP Barn Maks 3,6 3 739
If Standard 3,4 2 919
Gjensidige Barneforsikring - Uten uførepensjon 3,4 2 508
Frende Bra 3,1 2 712
Storebrand Basis 3,1 2 364
DNB – Ingen uførepensjon 3,0 2 214
SpareBank 1 – Ingen uførepensjon 3,0 2 214
Youplus Basis 2,9 1 740
Tryg Barn Ekstra – Ingen uførepensjon 2,8 1 632
Eika Barne og ungdomsforsikring 2,4 2 832
Landkreditt Barne og Ungdomsforsikring 2,4
KLP Barn 2,2 1 856

Disse dekningene er med i testen

Punktene under viser hvilke dekninger som er med i testen:

 • Beløp engangsutbetaling uførhet
 • Om den utbetales ved psykiske lidelser
 • Beløp årlig uførepensjon
 • Hvilken minimum uføregrad som kreves for å få utbetaling
 • Om utbetalingen på uførepensjonen blir gradert eller ikke
 • Om den utbetales ved psykiske lidelser
 • Om uførepensjonen får en økning etter utbetaling eller ikke
 • Beløp medisinsk invaliditet ved ulykke
 • Beløp ved medisinsk invaliditet ved sykdom
 • Behandlingsutgifter ved ulykke
 • Egenandelen på behandlingsutgifter
 • Nødvendig ombygging av bolig ved sykdom og ulykke
 • Egenandel ved ombygging
 • Utbetaling ved død
 • Dagpenger ved sykehusopphold - antall dager før noe utbetales
 • Dagsats for sykehusopphold, om det utbetales fra første dag av sykdommen
 • Om alle dager teller med, eller om innleggelsen må være sammenhengende
 • Beløp ved utvidet hjelpestønad
 • Beløp utbetaling ved alvorlig sykdom
 • Antall sykdommer som dekkes
 • Legetjeneste - hvilke legetjenester som er inkludert
 • Psykologtjeneste- hvilke psykologtjenester som er inkludert
 • Om AV 1 robot er inkludert

I guiden til barneforsikring er det mer informasjon om de forskjellige enkeltdekningene.

Pris og karakter

Prisen på barneforsikringen er ikke en del av karakteren. Den tar bare hensyn til dekningsomfanget.

Testen er et meget godt hjelpemiddel for å finne den/de beste forsikringene. Prisene på barneforsikringene ser du ved siden av karakteren til hver enkelt. Da er det enkelt å gjøre en vurdering av kost/nytte på barneforsikringene.

Du kan se alle detaljene på hvert enkelt forsikringsselskaps dekning på alle barneforsikringene satt opp på en standardisert måte.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene når pris og dekning tas i betraktning

Resultatet av testen på behandlingsforsikring

Hver enkelt dekning har en forhåndsinnlagt vekt. Men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Hvis en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null eller en lavere vekt.

Sluttkarakteren for hver barneforsikring er 20 prosent høyere enn det vektede gjennomsnittet. Hvis du for eksempel bare ser på én dekning, vil en forsikring med karakteren 5 derfor vises med 6,00.

 

Se også:

Priser og rabatter på Barneforsikring gjennom forskjellige organisasjoner.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Andre forsikringstester på Smarte Penger:

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Test av reiseforsikring