Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren gir deg svaret på om det lønner seg å selge seg ut av aksjefondene på Fondskontoen i 2018.

Les mer om kalkulatoren under

 

Fondskontokalkulator

 
  Saldo i dag på Fondskontoen  
  Inngangsverdi  
  Skatt ved salg I 2018  
  Netto til videre investering  
  Forventet avkastning   
  Sammenligning:  
  År: Beholde Selge i 2018  
  Salg i 2019  
  Salg I 2020  
  Salg i 2021  
  Salg i 2022  
  Salg i 2023  
  Salg i 2024  
  Salg i 2025  
  Salg i 2026  
  Salg i 2027  
  Salg i 2028  
  Salg i 2029  
  Salg i 2030  
     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om fondskontokalkulatoren

Kalkulatoren beregner først hva du sitter igjen med etter skatt når aksjeandelene selges i 2018. 

Deretter legger du inn hva du forventer i avkastning på aksjefondsandelene.

Kalkulatoren sammenligner så hva du sitter igjen med etter skatt hvis du har solgt andelene i 2018, eller har beholdt dem.

 

Se også:

Fondskonto

Kalkulatorer:

Fondskontokalkulator
Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til med ulike sammensetninger av innholdet på fondskontoen. Og hvilken meravkastning du får enn ved å investere direkte I de samme fondene.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto - skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.