Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til i en pensjonsspareavtale (IPS). Den beregner også hva lønnsomheten er etter skatt, og hva du må få i avkastning før skatt for å tilsvare denne avkastningen.

Les mer om kalkulatoren under.

IPS-kalkulator
     
Sparebeløp per termin  
Antall spareterminer i året
 
Antall spareår  
Gjennomsnittlig formuesverdsettelse av spareinnholdet  
Forventet årlig avkastning (etter forvaltningsgebyr)  
Forvaltningsgebyr på pensjonsspareavtalen  
Marginalskatt  
Skjermingsfradrag 3,2 %  
Regn med formuesskatt på 1,00%
 
Sparebeløpene:    
Årlig sparebeløp etter skattefradrag  
Sparesaldo ved sparetidens slutt  
Sparesaldo fratrukket skatt  
Avkastningen:    
Avkastning etter skatt  
Dette tilsvarer en avkastning før skatt  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Les mer om IPS-kalkulatoren

Maksimalt sparebeløp per år er 15.000 kroner i 2024.

Forventet årlig avkastning må du selv velge. Den er forhåndsinnlagt med en forventet avkastning på 5,0 prosent, etter at forvaltningskostnader er trukket fra. For at denne avkastningen skal være realistisk må hele beløpet være plassert i aksjefond.

Et eventuelt forvaltningsgebyr på pensjonsspareavtalen går til fradrag i avkastningen. De aller fleste har null i forvatningsgebyr her.

I 2024 er marginaleffekten av fradraget 22 prosent.

Sparebeløpet i pensjonsspareavtalen er fritatt for formuesskatt. Dette gjør at tilsvarende avkastning før skatt stiger.

Skjermingsrenten har ingen direkte betydning for avkastningen etter skatt, siden slik pensjonsspareavtaler ikke får skjermingsfradrag. Men det har betydning for relativ avkastning til andre. Den synker når det ikke er med skjermingsfradrag.

Avkastning:

Avkastning etter skatt gir deg hvilken avkastning dette spareproduktet gir med de forutsetningene du har lagt inn.

Tilsvarende avkastning før skatt viser hvilken avkastning du måtte hatt før skatt med en skattesats på 22 prosent. Her får blant annet mangelen på skjermingsfradrag og formuesskatt betydning.

 

Se også:

Guide til IPS.

Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene

Lønnsomheten av IPS - Individuell pensjonssparing

Guide til aksjesparekonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene

Markedsoversikter:

IPS - Markedsoversikt
Detaljert oversikt over selskapenes tilbud på IPS.

IPS - Spareprofiler
Oversikt over selskapenes forskjellige spareprofiler de tilbyr gjennom IPS.

Kalkulatorer:

IPS: Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Med denne kalkulatoren kan du beregne hvor høy tilleggspensjon IPS-sparingen kan gi deg i forhold til inntekten din.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.