Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til i en pensjonsspareavtale (IPS). Den beregner også hva lønnsomheten etter skatt er, og hva du må få før skatt for å tilsvare denne avkastningen.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Pensjonsforsikrings-kalkulator

 
  Sparebeløp per termin  
  Antall spareterminer i året  
  Antall spareår  
  Gjennomsnittlig formuesverdsettelse av spareinnholdet  
  Forventet årlig avkastning  
  Forvaltningsgebyr på pensjonsspareavtalen  
  Marginalskatt  
  Skjermingsfradrag  
  Regn med formuesskatt på 0,85%  
  Sparebeløpene:  
  Årlig sparebeløp etter skattefradrag  
  Sparesaldo ved sparetidens slutt  
  Sparesaldo fratrukket skatt  
  Avkastningen:    
  Avkastning etter skatt  
  Dette tilsvarer en avkastning før skatt  
     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Les mer om pensjonsforsikrings-kalkulatoren

Maksimalt sparebeløp per år er 40.000 kroner.

Forventer årlig avkastning må du selv velge. Den er forhåndsinnlagt med en forventet avkastning på 6,0 prosent. For at denne avkastningen skal være realistisk må det meste av beløpet være plassert i aksjefond.

Et eventuelt forvaltningsgebyr på pensjonsspareavtalen går til fradrag i avkastningen.

I 2017 er marginaleffekten av fradraget 24 prosent.

Sparebeløpet i pensjonsspareavtalen er fritatt for formuesskatt. Dette gjør at tilsvarende avkastning før skatt stiger.

Skjermingsrenten har ingen direkte betydning for avkastningen etter skatt, siden slik pensjonsspareavtaler ikke får skjermingsfradrag. Men det har betydning for relativ avkastning til andre. Den synker når det ikke er med skjermingsfradrag.

Avkastning:

Avkastning etter skatt gir deg hvilken avkastning dette spareprodukttet gir med de forutsetningene du har lagt inn.

Tilsvarende avkastning før skatt viser hvilken avkastning du måtte hatt før skatt med en skattesats på 24 prosent. Her får blant annet mangelen på skjermingsfradrag og formuesskatt betydning.

Les mer om IPS.

 

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Hvor mange år varer sparebeløpet?
Legg inn hvilket beløp du vil ta ut per termin (år, halvårig, kvartalsvis eller månedlig). Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet er brukt opp.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.