Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto, og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Du kan legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Aksjesparekonto-kalkulator

 
  Sparebeløp   
  Antall spareår  
  Årlig inflasjon i spareperioden  
  Avkastningsforutsetninger:  
  Risikofri rente i spareperioden  
  Forventet årlig meravkastning  
  Dette gir en årlig avkastning på  
  Avkastning etter skatt:  
  Avkastning etter skatt, når den trekkes fortløpende  
  Avkastning etter skatt på aksjesparekontoen  
  Sparebeløpet:  
  Sparebeløpet har vokst til  
  Etter at skatt er trukket fra har sparebeløpet vokst til  
  I dagens kroneverdi tilsvarer beløpet etter skatt  
     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Aksjesparekonto-kalkulator

Les mer om aksjesparekonto.

Legg først inn sparebeløpet og antall år du skal regne på.

Inflasjonen er nødvendig å legge inn for å beregne sparebeløpets utvikling i dagens pengeverdi.

Avkastning etter skatt:
Kalkulatoren regner avkastningen hvis hvert års resultat hadde vært skattlagt. I tillegg regner den ut hvilken avkastning etter skatt aksjesparekontoen har gitt. Det er skatteutsettelsen som gjør at avkastningen på aksjesparekontoen er høyere.

Sparebeløpet:
Kalkulatoren viser hva beløpet har vokst til, både før skatt er tatt hensyn til, og etter at det er trukket fra.

Nederst står det hva beløpet har vokst til etter skatt, i dagens pengeverdi (inflasjonsjustert).

 

Se også:

Aksjesparekonto

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Markedsoversikt aksjesparekonto

Aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.