Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hvordan lånebehovet endrer seg ved ulike forutsetninger for salgsverdier for egen bolig og nødvendige mellomfinansieringsperioder.

Les mer om kalkulatoren under.

Lånebehovkalkulator  
 
Antatt verdi på boligen i dag
Gjeld på boligen i dag
Kjøp av ny bolig
Skal det betales dokumentavgift
Dokumentavgift
Meglerkostnad ved salg
Annonsekostnader ved salg
Flyttekostnader
Oppussingskostnader
Møbler, interiør osv
Finansieringsbehov
Lån i prosent av markedsverdi
Med mellomfinansiering og lavere salgssum:  
Antall dager mellomfinansiering
Rente mellomfinansiering
Rentekostnad mellomfinansiering
Antall prosent lavere salgspris enn antatt verdi
Mindreverdi av boligsalg
Nytt finansieringsbehov
Lån i prosent av markedsverdi

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om lånebehovskalkulatoren

Først legger du inn antatt salgsverdi på boligen, gjelden som er på den, og antatt kjøpesum for ny bolig.

Deretter legger du inn kostnader til eiendomsmegler og annonsekostnader. 

I tillegg må du legge inn flyttekostnader, kostnader til nødvendig oppussing, innkjøp av innbo.

Dette gir deg et visst finansieringsbehov, som også bli regnet i prosent av markedsverdien.

Deretter ser du hvordan lavere salgsverdi enn antatt, og mellomfinansieringskostnader slår ut i lånebehovet.

 

Se også:

Eiendomsmeglere og priser

Kalkulatorer:

Mellomfinansieringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye mellomfinansieringen koster.

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.

Flyttekostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner alle kostnader du får ved å flytte.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.