Kalkulatoren beregner alle kostnader du har ved å flytte.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Flyttekostnadskalkulator

 
  Kjøpesum  
  Gebyrer i forbindelse med kjøpet:    
   - Dokumentavgift  
   - Gebyr til forretningsfører  
   - Andre kostnader direkte knyttet til kjøpet  
  Flyttekostnader (byrå, leie av bil)  
  Oppussingskostnader (som ikke hever boligens verdi)  
  Andre kostnader  
  Sum kostnader ved kjøp  
 
  Salg av boligen:  
  Salgssum  
  Meglerkostnader:  
   - Provisjon regnet av salgssum  
   - Oppstartsgebyr, tilretteleggingsgebyr  
  Annonseringskostnader  
  Andre kostnader i forbindelse med salget  
  Eierskifteforsikring  
  Sum kostnader ved salg  
 
  Samlet kostnad  
  Kostnad i prosent av kjøpesum  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om flyttekostnadskalkulatoren

Først legger du inn kjøpesummen på boligen. 

På selveierboliger betaler du dokumentavgift på 2,5 prosent.

Deretter legger du inn kostnader du har ved flyttingen.

I tillegg har du egne poster for oppussingsarbeider, og andre kostnader som for eksempel møblering.

Så legger du inn alle kostander du har ved salg av boligen.

Nederst finner du samlet kostnad i kroner, og i prosent av kjøpesummen.

 

Se også:

Eiendomsmeglere og priser

Kalkulatorer:

Risikoanalyse av flytting
Kalkulatoren beregner hvordan lånebehovet endrer seg ved ulike forutsetninger for salgsverdier for egen bolig og nødvendige mellomfinansieringsperioder.

Mellomfinansieringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye mellomfinansieringen koster.

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.