BIs budsjettkalkulator er utviklet for å gi et mest mulig presist bilde av økonomien til en husholdning, det være seg en enslig student eller barnefamilie.

Kalkulatoren foretar en automatisk skatteberegning basert på de opplysningene du legger inn, og den regner automatisk ut renter og avdrag på et eventuelt nytt låneopptak.

Alle tall som legges inn er per år. Kalkulatoren har to kolonner. I kolonne 1 (budsjett 1) kan du legge inn dine nåværende budsjettall og et nytt låneopptak. I kolonne 2 (budsjett 2) kan du gjøre justeringer dersom du ikke er fornøyd med budsjett 1. De fleste postene i budsjettet er selvforklarende, men nederst vil du finne forklaringer på noen.

 

Budsjettkalkulator

 
  Inntekt og skatt: Budsjett 1   Budsjett 2  
  Lønnsinntekt (person 1)    
  Lønnsinntekt (person 2)    
  Renteinntekter    
  Barnetrygd og kontantstøtte    
  Andre skattefrie inntekter    
  Fradrag (ikke lånerenter / minstefradragstefradrag)    
  BSU person 1     
  BSU person 2    
  Samlet skatt    
  Samlet netto inntekt etter skatt    
           
  Nåværende lån:        
  Renter av nåværende lån    
  Avdrag nåværende lån    
  Nytt lån:  
  Lånetype  
  Nedbetalingstid    
  Rentesats    
  Lånebeløp    
  Renter nytt lån (regnes automatisk)    
  Avdrag nytt lån (regnes automatisk)    
  Sum lånekostnader (nåværende og nye lån)    
           
  Levekostnader: (se tall nedenfor)  
  Mat og drikke    
  Klær og sko    
  Personlig pleie    
  Andre dagligvarer    
  Husholdningsartikler    
  Sum levekostnader    
  Boligkostnader:        
  Husleie/Fellesutgifter    
  Kommunale avgifter    
  Strøm/annen energibruk    
  Eiendomsskatt    
  Vedlikehold bolig    
  Andre kostnader:        
  Barnehage og SFO    
  Bilutgifter (drivstoff, service, reparasjoner, vask ol)    
  Fagforeningskontingent    
  Medlemskap i idrettslag og andre foreninger    
  Ferieturer (alle ferier og weekend-turer)    
  Forsikringer    
  Gaver (penger og andre presanger)    
  Kollektivreiser/månedskort (ikke bil)    
  Mobil/bredbånd    
  TV/strømmetjenester    
  Aviser og tidsskrifter (papir og nett)    
  Uteliv (restaurant, kafe, kino ol)    
  Andre utgifter    
  Løpende spareavtaler    
  Sum andre kostnader (inkl sparing)    
  Sum kostnader totalt (inkl sparing og avdrag)    
     
  Likviditetsoverskudd    
     

Forklaringer:

Barnetrygd og kontantstøtte: Hvis du har omsorg for barn under 18 år som bor hos deg i Norge, kan du ha rett på barnetrygd (970 kroner per måned per barn). Enslig mor eller far kan i tillegg få utvidet barnetrygd (en ekstra barnetrygd per barn) og småbarnstillegg (660 kroner per måned per barn). Du kan få kontantstøtte hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd. Hvis barnet ditt er adoptert, kan barnet være opptil skolealder. Full kontantstøtte utgjør 7 500 kroner per barn per måned.

Andre skattefrie inntekter: For eksempel studiestøtte, skattefrie leieinntekter og skattefrie småjobber.

Skattemessige fradrag, mest vanlig er:

  • Foreldrefradrag: Har du utgifter til pass av barn som er yngre enn 12 år i inntektsåret og/eller barn som er 12 år eller eldre som har særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. Fradrag er begrenset til 25 000 kroner for ett barn og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første.
  • Reisefradrag hjem-jobb: Avstanden t/r mellom hjem og jobb multiplisert med 1,56 kroner per kilometer for inntil 50 000 kilometer i året (deretter 0,76 kroner per kilometer opp til maks 75 000 kilometer). Deretter må du trekke fra 22 000 kroner. Det overskytende føres som fradrag.
  • Særfradrag, enslig forsørger: Avhengig av om du har aleneomsorg for barnet eller barnet har delt bosted og du har hel eller halv utvidet barnetrygd, får du helt eller halvt særfradrag. Dette regnes ut måned for måned og legges sammen for å få ditt totale særfradrag. Eksempel: Du har fått hel utvidet barnetrygd i 4 måneder fra NAV. Da er særfradraget 4 317 kroner per måned x 4 måneder med barnetrygd = 17 268 kroner i særfradrag.
  • Fagforeningskontingent inntil 3 850 kroner.
  • Pengegaver: Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn. Organisasjonen må være forhåndsgodkjent. Se listen over godkjente organisasjoner. Fradraget er maksimalt 30 000 kroner i året.

Nåværende lån, renter og avdrag. Her må du finne frem nedbetalingsplanene som gjelder for dine lån.

Levekostnader

Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) har utarbeidet gjennomsnittstall for forbruksutgifter. Disse kan brukes som et utgangspunkt for oppsett av et privatbudsjett.

Dette er de månedlige utgifter til de tre gruppene Mat og drikke, Klær og sko, Personlig pleie.

Mat og drikke Klær og sko Personlig pleie
Alder Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann
0,5-1 8 040 8 040 4 200 4 200 3 840 3 840
1 11 640 11 640 5 640 5 640 4 320 4 320
2 15 000 15 000 6 240 6 240 4 320 4 320
3 15 000 15 000 6 360 6 240 2 880 2 880
4-5 15 000 15 000 6 240 6 240 1 800 1 800
6-9 21 600 21 600 6 840 6 840 2 760 2 760
10-13 24 240 26 880 7 080 6 720 4 560 2 880
14-17 27 120 33 720 9 600 7 920 6 360 4 560
18-50 26 880 33 480 9 960 9 360 8 640 6 840
51-60 26 880 33 480 9 960 9 360 7 920 6 840
61- 24 120 28 080 9 960 9 360 7 920 6 840

 

Tall for andre dagligvarer og husholds-artikler.

Antall Andre dagligvarer Husholds-artikler
1 2 880 4 440
2 3 600 4 800
3 4 800 5 760
4 6 720 7 320
5 7 800 8 040
6 9 960 9 000
7 9 600 9 360