Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren kan beregne hvor mye det koster deg å ta førerkortet. Eller bruke den til å sammenligne kostnadene ved ulike kjøreskoler.

Les mer om kalkulatoren under.

Kjøreskolekalkulator
     
Kjøretimer: Timepris   Ant. Timer  
Kjøretimer dagtid    
Kjøretider kveldstid (etter 16.00)    
Kjøretimer helg    
Sum pris kjøretimer      
Faste elementer:        
Frivillig teorikurs      
Trafikalt grunnkurs ink førstehjelp (slutt Trinn 1)      
Bare førstehjelp      
Mørkekjøring      
Veiledningstime (slutt Trinn 2)      
Sikkerhetskurs bane (glattkjøring)      
Baneleie glattkjøring      
Veiledningstime (slutt Trinn 3)      
Sikkerhetskurs vei      
Førerprøve-leie av bil      
Sum faste elementer:      
Kostnader til Statens Vegvesen:        
Praktisk prøve Statens Vegvesen      
Teoretisk prøve Statens Vegvesen      
Utstedelse av førerkort (ink bilde)      
Sum kostnader SV      
Sum kostnader      

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om kjøreskolekalkulatoren

Timepris på kjøretimer: Prisene avhenger av om det er dag eller kveld (etter 16.00), noen har også helgekjøring.

Frivillig teorikurs: Du må ikke ta dette. Du kan nøye deg med å kjøpe en lærebok på nett eller en bok.

Trafikalt grunnkurs: Ofte vil du ikke ta dette i sammenheng med kjøreskolen. Skal du sammenligne priser på kjøreskoler skal du ikke ta med denne.

Faste elementer: Alle elementene under denne posten (unntatt trafikalt grunnkurs og teorikurs) må du igjennom på kjøreskolen. Prisene vil variere imellom kjøreskolene.

Kostnader til Statens Vegvesen: Dette er kostnader til teoriprøve, oppkjøring, og sertifikatet. Tas ikke med i sammenligningen av kjøreskoler.

Hvis du skal sammenligne en kjøreskole som har en pakke, legg inn pakkeprisen i et av feltene og null i andre poster som er inkludert i pakken.