Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus. Den tar utgangspunkt i hvor du bor, og opplysninger om boligen du bor i.

Se hjelp til utfylling av kalkulatoren under.

 

 

 

Varmepumpekalkulator

   
  Om boligen:    
  Hvor bor du (bestemmer klimasonen og strømavgifter)
  Når ble boligen oppført  
  Boligens areal (enebolig eller rekkehus)  
  Har du trang trappeløsning mellom to etasjer?   
  Andel av oppvarmingsbehov i hovedetasje (stue)  
  Oppvarmingsbehov (av klimasone, alder og areal )  
  Oppvarmingsbehov: Legg inn ditt estimat i stedet  
  Strømpris ink mva og forbruksavgift (antall øre)  
  Om varmepumpen:  
  Type varmepumpe (energiklasse som går fra B til A+++)  
  Er dette en liten eller stor varmepumpe?  
  Normalpris på varmepumpen ut fra energiklasse og størrelse  
  Kjøpspris varmepumpe ink montering  
  Lønnsomhet av varmepumpen (nåverdi)  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Hjelp til utfylling av varmepumpekalkulator

Les også kjøpeguiden til varmepumper.

Nå ble boligen oppført. Dersom boligen er oppgradert med tykkere isolasjon og gjerne bedre isolerte vinduer, legger du inn det byggeåret som den oppgraderte standarden tilsvarer.

Trang trappeløsning deler faktisk boligen i to når det gjelder varmepumpe. Det er kun en svært åpen trappeløsning som tillater luften å sirkulere mellom etasjene. Dersom du ikke har det, kan du kun forvente at varmepumpen evner å varme opp en av etasjene, og det bør være hovedetasjen hvor stuen er.

Hovedetasjens andel av oppvarmingsbehovet utgjør normalt 60 prosent av boligens totale behov. Men dersom du for eksempel har en liten førsteetasje eller den er delvis avstengt uten særlig varmebehov, øker hovedetasjens andel til mer enn 60 prosent. Da bør du endre dette tallet i kalkulatoren.

Oppvarmingsbehovet beregner vi på bakgrunn av din boligs alder, størrelse, klimasone, og om det er trang trappeløsning mellom etasjene. Dette tallet forutsetter at all oppvarming skjer ved strøm. Bruker du andre kilder vil dette tallet kunne være langt mindre. For eksempel kan en kombinasjon med vedfyring redusere dette tallet.

NB: Har du gulvvarme, kan du egentlig glemme varmepumpe. Da er varmepumpe kun aktuell for en eventuell etasje uten gulvvarme.

Du kan legge inn ditt eget estimat i stedet. Legger du inn et tall som er større enn null i dette feltet, er det dette forbrukstallet kalkulatoren bruker.

Strømprisen inkluderer alle variable kostander. Strømprisen under varmepumpens levetid er basert på den forventede (markedsprisen på fremtidskontrakter på kraftbørsen) 10 år frem i tid (lik varmepumpens levetid). Alle faste elementer i strømprisen og nettleie er holdt utenfor da disse ikke kan påvirkes av strømsparing. I Nord-Norge betales det ikke mva på strømprisen. I Nord-Troms og Finnmark betaler man heller ikke forbruksavgift. Dette trekker kalkulatoren fra den innlagte strømprisen.

Type varmepumpe. Varmepumpene har ulik kvalitet og pris. Energiklassifiseringen viser hvor effektiv varmepumpen er, dvs hvor billig den klarer å produsere varmen. Tallet sier derimot ingenting om hvor mye varme den produserer. Jo høyere energiklasse desto dyrere varmepumpe. Er du i tvil, velg A+ eller A++.

Stor eller liten. En stor varmepumpe har vi definert med maks effekt på 5,5 kW (5.000 watt), mens en stor varmepumpe yter 6,5 kW. NB: Leverandørene oppgir varmepumpens maksimale effekt  ved pluss 7 grader ute (Varmepumpens maks-effekt ved minus 7 grader er 30 prosent lavere).

Lønnsomhet. Er nåverdien positiv, er investeringen lønnsom. Nåverdien viser hva du sitter igjen med i dagens pengeverdi når alle kostnader er trukket fra, også kjøpesummen og rentekostnaden. Her forutsettes det at varmepumpen har en levetid på 10 år