Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hvor mye en pensjonsavsetning og tilsvarende lønnsavsetning er verdt.

Les mer om kalkulatoren under.

Verdien av pensjonsavsetning
     
Lønn  
Pensjon satt av i forhold til inntekt  
Lønnspåslag i forhold til inntekt  
Marginalskatt lønn i avsetningsperioden  
Antall år til uttak  
Marginalskatt som pensjonist  
Gjennomsnittlig lønnsvekst i perioden  
Gjennomsnittlig inflasjon i perioden  
Gjennomsnittlig avkastning i perioden  
Formuesskatt (max 1,10 prosent)  
Verdien ved utløpet av perioden:    
Pensjonsbeholdning etter latent skatt  
Lønnsbeholdning (skatt trekkes fra underveis)  
Verdien i dagens pengeverdi:    
Pensjonsbeholdning etter latent skatt  
Lønnsbeholdning (skatt trekkes fra underveis)  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om pensjonsverdikalkulatoren

Kalkulatoren sammenligner sluttverdien av beløpene. Her kan du se hva verdien av dette hvis det for eksempel settes av 3 prosent av lønnen ekstra i pensjon, eller en ekstra lønnsøkning på tre prosent. Kalkulatoren forutsetter at disse beløpene vokser årlig i takt med gjennomsnittlig lønnsøkning i perioden.

Den ekstra lønnen blir regnet ut ved at marginalskatten trekkes fra beløpet. Fra avkastningen trekkes det forløpende skatt. Hvis det er lagt inn formuesskatt, blir også dette trukket fra avkastningen fortløpende.

For pensjonsavsetningen vil det ikke være noe løpende skatt, eller formuesskatt. Derimot er det en «latent» skatt som blir trukket fra. Det er marginalskatten ved utbetalingspunktet som bestemmer hva som er nettobeløpet.

Her kan du se hva marginalskatten vil være:

Marginalskatt for lønnsinntekter

Marginalskatt for pensjonsinntekter

Til slutt regner kalkulatoren ut beløpene i løpende pengeverdier, og i dagens pengeverdi. Det er inflasjonen som bestemmer hvor stor forskjellen blir mellom verdien ved utløpet av perioden, og i dagens pengeverdi.

 

Kalkulatorer:

Verdien av en innskuddspensjon
Kalkulatoren hjelper deg til å regne ut forskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell.

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.