Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Les mer om kalkulatoren nedenfor.

 

Boligutleie-kalkulator

  Utleieforutsetninger:  
  Kostnad til boligformidler  
  Antall utleiedøgn når du selv er i boligen  
  Antall utleiedøgn med kortidsutleie når du ikke er i boligenigen  
  Antall utleiedøgn når du ikke er i boligen - over 30 dagerr  
  Pris per døgn når du selv er i boligen  
  Pris per døgn med kortidsutleie når du ikke er i boligen  
  Pris per døgn når du selv ikke er i boligen  
  Inntekter:    
  Utleieinntekt når du selv er i boligen  
  Utleieinntekt av korttidsutleie  
  Utleieinntekt når du ikke er i boligen  
  Sum leieinntekter  
  Sum skattepliktige leieinntekter  
  Utgifter ved skattepliktig utleie:    
  Kostnad leieformidler  
  Tjenester i forbindelse med utleie  
  Vedlikehold/reparasjoner  
  Kommunale avgifter  
  Forsikring  
  Strøm/fyring  
  Eiendomsskatt  
  Andre kostnader  
  Sum utgifter  
  Skattemessig overskudd  
  Skatt  
  Netto samlede leieinntekter etter skatt  
     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om boligutleiekalkulatoren

Les mer om boligutleie innen delingsøkonomien.

Når du leier ut og selv bor i boligen er leieinntektene skattefrie, såfremt utleieverdien av utleiedelen er mindre enn den delen du selv bor i.

Leien er skattepliktig hvis du ikke selv bor i boligen, eller at du leier ut en del som er mer enn halvparten av den totale utleieverdien i boligen.

I 2017 kunne du ha inntil 20.000 kroner i skattefri inntekt på kortidsutleie uten å måtte skatte for det. Inntekten fra dette var skattefritt så lenge dette ikke oversteg 20.000 kroner på årsbasis.

Kostnad til boligformidler
Det du betaler til formidlere som Airbnb

Antall utleiedøgn og pris per døgn
Dette legger du inn på tre forskjellige typer leieinntekter:

  • Når du leier ut en del av boligen og du selv bor der
  • Når du kortidsutleie, det vil si under 30 dager
  • Når du leier ut mer enn 30 dager sammenhengende

På kostnadssiden forutsetter du en viss prosentvis kostnad til boligformidlere som Airbnb. Du kan trekke fra utgifter du har til tjenesteleverandører du bruker i forbindelse med leieforholdet. Ellers kan du også trekke fra forholdsmessige kostnader til for eksempel strøm, forsikring, fellesutgifter ol.

 

Se også:

Utleie av egen bolig innen delingsøkonomien

Utleie av egen bil

Selskaper innen delingsøkonomien

Skattefrie småjobber

Bilkollektiv / Bildeling

Kalkulatorer:

Boligutleiekalkulator for delingsøkonomien
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Bilutleie egen bil
Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.