Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Varebiler i klasse 2 og lastebiler under 7.501 tonn har i praksis en lavere beskatning enn vanlige firmabiler.

Hjelp til utfylling (under kalkulator).

Her finner du firmabilskatt-kalkulatoren for vanlige biler.

Firmabilskatt-kalkulator 
Hvilket år skal du regne på?
 
Bilens nypris, inkludert utstyr  
Din bruttoinntekt (før firmabilfordel)  
Er du bosatt i Finmark eller Nord-Troms?
 
Antall privatkjørte kilometer per år  
     
Inntektspåslag etter sjablongmetoden:  
Grunnlag for påslag firmabil  
Inntektspåslag for firmabil  
Inntektspåslag etter kjørte km privat:  
     
Skatt:    
Etter sjablongmetoden  
Etter kjørte kilometer  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Om firmabilskatt-kalkulator

Kalkulatoren regner ut skatten enten du velger sjablonreglene, eller privatkjøring per kilometer.

Bilens pris som ny inkluderer alt tilleggsutstyr om er grunnlaget. Dette gjelder også om bilen er brukt.

Bruttoinntekten din tar kalkulatoren hensyn til. Den regner korrekt skatt, også når inntektspåslaget fra firmabilen gjør at du bryter et av nivåene for trinnskatten.

Skatteberegning. Kalkulatoren forutsetter at inntekten din er over grensen der minstefradraget ikke øker mer (for 2023 og 2024 er grensen for dette 227.065 kroner). Dette har betydning for skatt på alminnelig inntekt, som er 22 prosent både i 2023 og 2024. Kalkulatoren tar hensyn til om du er bosatt i Nord-Troms og Finnmark.

 

Se også:

Guide til firmabil

Dette koster firmabilen

Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?

Guide til kjøregodtgjørelse

Kalkulatorer:

Firmabilskatt-kalkulator
Viser hvor høy inntekt du får av firmabilen og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til din marginalskatt.

Firmabil- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Bilkostnader ved kjøp av ny bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for ny bil

Beregn årlige bilkostnader for bruktbil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.

Bilkalkulatorer
Her finner du alle bilkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.