object(stdClass)#4748 (10) { ["id"]=> string(3) "350" ["title"]=> string(23) "Articles Social Sharing" ["module"]=> string(23) "mod_coalawebsociallinks" ["position"]=> string(0) "" ["content"]=> string(0) "" ["showtitle"]=> string(1) "0" ["params"]=> string(2579) "{"themes_icon":"cws-circle-fadein","icon_size":"32","icon_align":"cw-social-mod-icon-ac","title_align":"cw-social-mod-title-ac","title_format":"3","display_bm_sec":"1","display_f_sec":"0","display_borders":"0","border_width":"1","module_width":"100","layout":"default","popup":"1","popup_follow":"0","google_alt":"0","title_default":"Anbefal denne siden","link_default":"","desc_default":"","border_color_bm":"C4C4C4","display_title_bm":"0","title_bm":"","title_color_bm":"444444","display_text_bm":"0","text_bm":"","app_id":"211371966021644","display_facebook_bm":"1","display_delicious_bm":"0","display_digg_bm":"0","display_google_bm":"1","display_linkedin_bm":"1","display_stumbleupon_bm":"0","display_twitter_bm":"1","include_twitter_js":"0","display_reddit_bm":"0","display_newsvine_bm":"0","display_email_bm":"1","display_pinterest_bm":"0","display_whatsapp_bm":"0","border_color_f":"C4C4C4","display_title_f":"0","title_color_f":"444444","title_f":"","display_text_f":"0","text_f":"","display_android_f":"0","link_android":"","display_behance_f":"0","link_behance":"","display_blogger_f":"0","link_blogger":"","display_contact_f":"0","link_target_contact":"self","root_contact":"http:\/\/","link_contact":"","display_dribbble_f":"0","link_dribbble":"","display_deviantart_f":"0","link_deviantart":"","display_designmoo_f":"0","link_designmoo":"","display_ebay_f":"0","link_ebay":"","display_facebook_f":"0","link_facebook":"","display_flickr_f":"0","link_flickr":"","display_google_f":"0","link_google":"","display_github_f":"0","link_github":"","display_instagram_f":"0","link_instagram":"","display_linkedin_f":"0","link_linkedin":"","display_lastfm_f":"0","link_lastfm":"","display_myspace_f":"0","link_myspace":"","display_mail_f":"0","link_mail":"","display_pinterest_f":"0","link_pinterest":"","display_rss_f":"0","root_rss":"http:\/\/","link_rss":"","display_spotify_f":"0","link_spotify":"","display_tripadvisor_f":"0","link_tripadvisor":"","display_twitter_f":"0","link_twitter":"","display_tuenti_f":"0","link_tuenti":"","display_tumblr_f":"0","link_tumblr":"","display_vimeo_f":"0","link_vimeo":"","display_youtube_f":"0","link_youtube":"","display_xing_f":"0","link_xing":"","display_customone_f":"0","text_customone":"","link_target_customone":"blank","root_customone":"http:\/\/","link_customone":"","icon_customone":"","icon_ext_customone":"","moduleclass_sfx":"","owncache":"1","cache_time":"10900","load_layout_css":"0","link_text_on":"0","link_nofollow":"nofollow","module_tag":"div","bootstrap_size":"0","header_tag":"h3","header_class":"","style":"0"}" ["menuid"]=> string(4) "1203" ["name"]=> string(19) "coalawebsociallinks" ["style"]=> NULL }

Kalkulatoren beregner hva festeavgiften blir etter en regulering ut over konsumprisindeksen, og hva innløsningssummen på tomten kan koste.

Les mer om kalkulatoren under.

Tomtefestekalkulator
     
Oppjustering av årlig festeavgift:    
Markedsverdi av tomten (som råtomt)  
Størrelse på tomten  - antall dekar/mål)  
Maksimal festeavgift for tomten  
Beregnet leie  
     
Innløsing av festetomt:    
Dagens festeavgift (per år)  
Innløsing etter dagens festeavgift  
Innløsing etter et engangsløft  
Innløsingssum etter 40 % av markedsverdi  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om tomtefestekalkulatoren

Markedsverdien: Det er "råtomtverdien" som skal settes opp som markedsverdi. Tomteverdien kan ikke settes høyere enn det tomten kan selges for, om det bare var tillatt å sette opp det huset eller husene som er på tomten. Det skal gjøres fradrag i tomteverdien for verdiøkning på tomten som er utført av festeren, eller tilskudd til tiltak som er gjort av andre.  

Maksimal festeavgift: Maksimalgrensen er i 2019 er på 12.611 kroner (foreløpig beregnet) per mål/dekar, i 2018 var den på 12.231 kroner. Denne grensen gjelder også om tomten er under ett mål.

Innløsing: Hovedregelen er at tomten kan løses inn til 25 ganger festeavgiften. Kun bortfester kan kreve at tomten skal innløses til 40 prosent av markedsverdien.

Hvis det i festekontrakten er avtalt at justeringer bare (tvillaust avtalt) skal skje i henhold til utviklingen i pengeverdien, gir ikke festeavtalen noe grunnlag for et engangsløft.

Se også:

Les mer om tomtefeste.

Innløsing av festetomt

Regulering av årlig festeavgift