Kalkulatoren beregner hva festeavgiften blir etter et engangsløft, og hva innløsningssummen kan være.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Tomtefestekalkulator

 
  Årlig festeavgift (engangsløft):  
  Markedsverdi av tomten  
  Tilført verdi fra fester  
  Størrelse på tomten - antall dekar/mål)  
  Maksimal festeavgift for tomten  
  Beregnet leie  
       
  Innløsing av festetomt:  
  Dagens festeavgift (per år)  
  Innløsing etter dagens festeavgift  
  Innløsing etter et engangsløft  
  Innløsing etter 40 % av markedsverdi  
     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om tomtefestekalkulatoren

Markedsverdien: Tomteverdien kan ikke settes høyere enn det tomten kan selges for, om det bare var tillatt å sette opp det huset eller husene som er på tomten.

Tilført verdi fra fester: Det skal gjøres fradrag i tomteverdien for verdiøkning på tomten som er utført av festeren, eller tilskudd til tiltak som er gjort av andre.

Maksimal festeavgift: Maksimalgrensen er i 2017 på 12.113 kroner per mål/dekar. Denne grensen gjelder også om tomten er under ett mål.

Innløsing: Hovedregelen er at tomten kan løses inn til 25 ganger festeavgiften. Kun bortfester kan kreve at tomten skal innløses til 40 prosent av markedsverdien.

Hvis det i festekontrakten er avtalt at justeringer bare (tivillaust avtalt) skal skje i henhold til utviklingen i pengeverdien, gir ikke festeavtalen noe grunnlag for et engangsløft.

Les mer om tomtefeste.