Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner skatten for alderspensjonister, mottakere av AFP, og kombinasjonen av pensjon og lønn for skatteåret 2016.

Skatteberegning for pensjoner 2018

Skatteberegning for pensjoner 2019

Les mer om kalkulatoren under.

 

Pensjonskattekalkulator

   
 
  Pensjoneringsgrad (1 = 100%)  
  Antall måneder med pensjon  
  Rett til Finnmarksfradrag  
  Er du gift eller ugift  
  Din netto formue  
  Hvis gift: ektefelles nettoformue  
  Pensjonsinntekt   
  Lønnsinntekt og uføretrygd  
  Rente og kapitalinntekter  
  Utbytte og aksjegevinst/ tap (utover skjermingsfradrag)  
  Andre fradrag - ikke minstefradrag  
  Minstefradrag  
  Alminnelig inntekt  
   
  Skatteberegning:    
  Trygdeavgift  
  Skatt på alminnelig inntekt  
  Trinnskatt  
  Formuesskatt  
  Skattefradrag  
  Sum skatt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om pensjonskattekalkulatoren

Alderspensjoner og AFP får et eget skattefradrag på opp til 29.880 kroner. Dette gjelder for pensjoner opp til 184.800 kroner.

Har du høyere pensjonsinntekt enn dette, blir reduksjonsbeløpet (29.880 kroner) redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 278.950 kroner. Deretter med 6,0 prosent.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (altså 185.800 kroner ved første trinn), blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner). Reduksjonsbeløpet blir dermed 29.737 kroner (i stedet for 29.880).

Les mer om hvordan pensjoner blir beskattet her.

Bruk av kalkulatoren

Du kan velge en pensjoneringsgrad på 100 %, 80 %, 60 % ,40 % og 20 %. Du kan også legge inn lønnsinntekt, hvis du kombinerer lønnet arbeid med pensjon.

Legg også inn antall måneder med pensjon. Det er spesielt første års pensjonister som må redusere antall måneder.

Sivilstand: Dette kan ha betydning for formuesskatten. Hvis du er gift, må formuen på begge legges inn for å få korrekt formuesskatt. Innslagspunktet er 1,4 millioner kroner for enslige, 2,8 millioner for ekteller.  

Utbytte og aksjegevinst/tap: Inntekten du legger inn her skal være etter at skjermingsfradraget er trukket fra. I 2016 skal slike inntekter ganges med en faktor på 1,15, slik at skatten i praksis blir 28,75 prosent Dette gjør kalkulatoren automatisk. Hvis du har et netto tap på denne posten legger du inn et minustegn foran.

 

Andre skattekalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014

Pensjonsskattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2013.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.