Her kan du beregne hva den egentlige lønnsinntekten er ut fra opplysningene i skattelistene. Denne kalkulatoren gjelder for skattelistene i skatteåret 2013.

Les mer om kalkulatoren under.

   
 
  Alminnelig inntekt  
  Skatt  
  Formue  
       
  Inntektsberegning: Lønn  
  Inntekt i klasse 1, enslig eller gift uten formue  
  Inntekt i klasse 1, felles ligning for formue  
  Klasse 2  
       
  Andre effekter for lønnsberegningen: Lønn  
  Bosatt i Finnmark eller Nord-Troms  
  BSU (sparebeløp 20.000 kroner)  
  Utelukkende næringsinntekt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

I skatteoppgjøret er det opplysninger om alminnelig inntekt, betalt skatt og formue. Dette er tilstrekkelig til å kunne beregne lønnsinntekten.

For å få opp de beregnede lønnsinntektene legger du inn tall i de tre øverste feltene. Resten blir beregnet automatisk.

Her kan du sjekke skattetallene for 2013.

Det er likevel en del forhold som gjør at det kan bli unøyaktig. Tallene stemmer uansett ikke hvis skatteyteren har hele eller deler av inntekten som pensjon.

I kalkulatoren oppgis det i utgangspunktet tre inntektstall:

  1. Lignes i klasse 1: De fleste lignes i klasse 1:
  2. Lignes i klasse 1, har ligningsmessig formue og er gift: Hvor stor formuesskatten blir, avhenger til en viss grad om skatteyteren er gift eller ikke, siden ektefeller kan dele på fribeløpet. Vi har tatt med den maksimale betydningen av dette i klasse 1, med formue.
  3. Lignes i klasse 2: Enslige forsørgere lignes i klasse 2.

Andre forhold har også betydning
Det er en del forhold som har betydning for lønnsnivået. Her regner vi ut effekten av dette når vi gjør visse forutsetninger. Vi har beregnet hva lønnsinntekten blir i skatteklasse 1.

  • Bosatt i Finnmark og Nord-Troms - her er det ekstra fradrag, og lavere skattesatser. I skattelistene kan du se hvor du er bosatt.
  • BSU-sparing - ved sparing i BSU trekkes dette direkte i fra på skatten. Dette kan bare gjelde for personer under 34 år. Her er det sett på effekten av et sparebeløp på 20.000 kroner.
  • Næringsinntekt - her er det høyere trygdeavgift. Det er den beregnede personinntekten som blir beregnet her.

 

Skattekalkulatorer:

Skattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skattekalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.