Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner alle typer skatter og avgifter som er aktuelle å betale i Norge.

Beregn hva du betaler i skatter og avgifter i 2019

Beregn hva du betalte i skatter og avgifter i 2018

Tall du skal legge er delt inn i  noen hovedområder: Inntekt og formue, biler, alkohol, tobakk, søtvarer, bolig, og annet forbruk. El-biler har ingen avgifter, slik at du ikke trenger å legge inn tall for disse.

Øverst og nederst ser tallene for hvor mye du betaler i skatter og avgifter i kroner, og i prosent av inntekten.

Les mer om bruken av kalkulatoren under.

 

 Skatte- og avgiftskalkulator

           
  TOTALE SKATTER OG AVGIFTER I kroner   I % av lønn  
  Sum totale skatter og avgifter      
    - Skatt på inntekt og formue      
    - Effekt av arbeidsgiveravgift      
    - Merverdiavgifter      
    - Bilavgifter      
    - Andre avgifter      
           
 

FYLL INN DINE TALL:

       
  Bosatt i Finnmark eller Nord-Troms?    
       
  INNTEKT OG FORMUE Forutsetning   Skatt/avgift  
  Lønnsinntekt      (skatt)  
  Lønnsinntekt ektfelle/samboer      (skatt)
  Sone arbeidsgiveravgift      (a.avg)  
  Rente og kapitalinntekter      (skatt)  
  Renter og andre fradrag (ikke minstefradrag)      (skatt)  
  Netto ligningsmessig formue      (skatt)  
             
  BIL 1    
  Bilens pris som ny (elbil er fritatt for avgifter)    
  Bilens kjøpspris    
  Bilens verdi ved salg    
  Antall år du vil eie bilen fra i dag      (mva)  
  Omregistreringsavgift (ved bruktkjøp)      (avgift)  
  Bilens egenvekt (i kg)      (avgift)  
  Bilens motoreffekt (velg kw eller hk)      
  CO2-utslipp      (avgift)  
  NOX-utslipp      (avgift)  
  Drivstofftype    
  Forbruk, liter drivstoff per mil    
  Antall kilometer kjørt per år      (mva)  
  Pris per liter drivstoff      (avgift)  
  Årsavgift (3.060 kroner)      (avgift)  
  Bompenger per år      (avgift)  
  BIL 2    
  Bilens pris som ny    
  Bilens kjøpspris    
  Bilens verdi ved salg    
  Antall år du vil eie bilen fra i dag      (mva)  
  Omregistreringsavgift (ved bruktkjøp)      (avgift)  
  Bilens egenvekt (i kg)      (avgift)  
  Bilens motoreffekt (velg kw eller hk)      
  CO2-utslipp      (avgift)  
  NOX-utslippp      (avgift)  
  Drivstofftype    
  Forbruk, liter drivstoff per mil    
  Antall kilometer kjørt per år      (mva)  
  Pris per liter drivstoff      (avgift)  
  Årsavgift      
  Bompenger per år      (avgift)  
             
  ALKOHOL    
  Brennevin, liter per måned (40%)      (avgift)  
  Vin, liter per måned (13 %)      (avgift)  
  Hetvin, liter per måned (22%)      (avgift)  
  Øl, liter per måned      (avgift)  
  Lettøl, liter per måned      (avgift)  
  Sum kostnad per måned (kroner)      (mva)  
  TOBAKK    
  Sigaretter, antall per måned      (avgift)  
  Rulletobakk og sigarer, gram per måned      (avgift)  
  Snus, gram per måned      (avgift)  
  Sum kostnad per måned (kroner)      (mva)  
  SØTVARER        
  Antall liter brus per måned      (avgift)  
  Antall kg sukker per måned      (avgift)  
  Antall kg sjokolade per måned      (avgift)  
  BOLIG    
  Årsforbruk strøm i kwh      (avgift)  
  Pris per kwh, ink nettleie - i øre      (mva)  
  Fyringsolje, liter per år      (avgift)  
  Pris per liter fyringsolje      (mva)  
  Antall år som boligen eies    
  Kjøpesum selveid bolig      (avgift)  
  ANNET FORBRUK    
  Mat, kroner per måned (15 % mva)      (mva)  
  Klær og sko, kroner per måned      (mva)  
  Personlig pleie, kroner per måned      (mva)  
  Lek og fritid, kroner per måned      (mva)  
  Andre dagligvarer, kroner per måned      (mva)  
  Husholdsartikler, kroner per måned      (mva)  
  Transporttjenester, kr per mnd (8 % mva)      (mva)  
  Annet forbruk, kroner per måned     (mva)  
  Eiendomsskatt (per år)      (skatt)  
  NRK-lisens (per år)     (avgift)  
           
  TOTALE SKATTER OG AVGIFTER I kroner   I % av lønn  
  Sum totale skatter og avgifter    
    - Skatt på inntekt og formue      
    - Effekt av arbeidsgiveravgift      
    - Merverdiavgifter      
    - Bilavgifter      
    - Andre avgifter      
             
  Til overs (etter skatter og forbruk)    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Hjelp til skatte- og avgiftskalkulatoren

Selv om du ikke vet eksakt hva du forbruker, gir kalkulatoren deg likevel en meget god pekepinn på det totale skatte- og avgiftsnivået. De forhåndsutfylte tallene gjelder for en enslig person.

Siden det er så mange avgifter vi må betale, blir det også en del felter å fylle ut i kalkulatoren.

I kalkulatoren legger du inn opplysninger om:

  • Inntekt og formue
  • Biler
  • Alkoholholdige drikkevarer
  • Tobakksvarer
  • Bolig
  • Annet forbruk

Se eller på forklaringen for grundigere hjelp til utfylling.

Skatte- og avgiftsberegningen
Skattene og avgiftene regnes i prosent av den inntekten du legger inn. I venstre kolonne legger du inn forutsetningene. Til høyre får du opp den skatten eller avgiften du skal betale som stammer fra denne posten.

Summen av alle skatter og avgifter ser du både øverst og nederst for at du enkelt skal se utslagene av endringene du gjør.

Disponibelt beløp
Aller nederst finner du en linje som heter «Disponibelt». Dette er det du skal ha igjen til renter, avdrag og sparing. Dette er en kontroll slik at du ikke legger inn for høyt kjøp av varer og tjenester. Hvis du for eksempel legger inn mye mer enn du tjener, vil det heller ikke bli noen mening i å regne skatter og avgifter i prosent av lønn.

Om arbeidsgiveravgift

Lønnsmottagere betaler selv en trygdeavgift på 8,1 prosent i 2015. Men at arbeidsgiveren betaler arbeidsgiveravgift på lønnen har opplagt også en betydning. Når man skal beregne hva en arbeidstager koster blir arbeidsgiveravgift tatt med. Hvis denne var null, kunne arbeidsgiveren betalt mer i lønn.

Arbeidsgiveravgiften varierer fra 0 til 14,1 prosent, avhengig hvor i landet du bor. Det klart største antallet er i 14,1 prosent-sonen.

Eksempel: For en eneeier i et aksjeselskap er det en direkte sammenheng. Hvis overskuddet er på 300.000 kroner, og eneeieren av aksjeselskapet skal ta ut mest mulig i lønn kan han ta ut 262.927 kroner. Han kan ikke ta ut mer pga arbeidsgiveravgiften. Arbeidsgiveravgiften blir da 37.073 kroner.

Andelen skatter og avgifter går i dette tilfellet opp med 8,5 prosentpoeng. Hvor stor effekten av arbeidsgiveravgiften er, avhenger for øvrig av skatteposisjonen til eneeieren, siden arbeidsgiveravgift trekkes fra i regnskapet.

For å beregne effekten tar vi utgangspunkt i lønnen, og sier at lønnen i utgangspunktet ville vært 14,1 prosent høyere uten arbeidsgiveravgift. Denne merinntekten ville blitt redusert med marginalskatten på den aktuelle lønnen.

Dette er effekten:

Marginalskatt Effekt
35,2% 9,1 %
44,2% 7,9 %
47,2% 7,5 %

Om sammenhengen er så direkte kan diskuteres. Spørsmålet er om hele arbeidsgiveravgiften ville gått over til lønn hvis arbeidsgiveravgiften kuttes.

 

Se også:

Avgifter
Her får du en oversikt over alle avgifter som staten krever inn.

Skatteprosenter
Så mye betaler på forskjellige inntektstrinn i skatt.

Omregistrering av bil
Her finner du satsene for omregistrering av bil. Den trenger du hvis du kjøper en ny bruktbil.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.