Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hva du skal betale i skatt for skatteåret 2015. Kalkulatoren kan brukes av både lønnsmottakere, uføretrygdede og selvstendig næringsdrivende.

Skatteberegning 2019

Skatteberegning 2018

Les mer om bruken av kalkulatoren under.

 

Skattekalkulator 2015

 
  Skatteklasse    
  Rett til Finnmarksfradrag  
  Sivilstand  
         
  FORMUE: Person 1   Person 2  
  Netto formue    
  INNTEKTER:    
  Lønn    
  Uføretrygd    
  Rente- og kapitalinntekter    
  Skattbart utbytte (utover skjermingsfradrag)    
  Øvrig inntekt    
  Næringsinntekter:  
  Personinntekt jord/skog/fiske    
  Personinntekt annen næring     
  Overskudd av næringsvirksomhet    
  Underskudd av næringsvirksomhet    
  Barns inntekter (som er 13 til 16 år):    
  Lønnsinntekt    
  Barnepensjon    
  Sum inntekter    
  FRADRAG:  
  Minstefradrag    
  Sparebeløp innen BSU-ordningen    
  Fagforeningskontingent (maks 3850 kr)    
  Pensjonsinnskudd jobb    
  Gjeldsrenter    
  Foreldrefradrag  (max 25000 for ett, 15.000 for påfølgende)    
  Andre fradrag    
  Særfradrag enslige forsørgere    
  Reiseutgifter:  
    - Ant dager hjem/arbeid 1    
     - km tur/retur 1    
    - Ant dager hjem/arbeid 2    
     - km tur/retur 2    
  Besøksreiser i hjemmet    
  Bompenger og fergeutg (over 3.300 kr)    
  Sum reiseutgifter    
  Sum fradrag    
  Grunnlag skatt til stat , kommune og fylket    
 
  Skatteberegning: Person 1   Person 2  
  Trygdeavgift:    
    - Mellomsats (lønn og uføretrygd)    
    - høy sats (næringsinntekt)    
  Skatt på alm. inntekt:    
    - av dette til kommune og fylke     
    - av dette til fellesskatt    
  Toppskatt    
  Formuesskatt:    
    - av dette til stat    
    - av dette til kommune    
  BSU-fradrag    
   
  Sum skatt    
  I prosent av inntekt er dette    
  Trekkprosent 10,5 mnd    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Hjelp til skattekalkulatoren

Blå celler er felter som blir beregnet, og som du ikke kan endre direkte.

Hvis du er mottaker av alderpensjon eller AFP skal du bruke en annen kalkulator. Det samme gjelder hvis du har en kombinasjon av lønn og pensjon. Her finner du skattekalkulatoren for pensjoner for 2015.

Du trenger på ingen måte bruke alle postene i kalkulatoren for å regne ut skatten. Du kan for eksempel legge inn samleposter på lønn, renteinntekter og sum fradrag.

Du kan også legge inn beregningsgrunnlag for to personer. Også samboere kan legges inn felles. Så lenge de blir lagt inn som ugift og i skatteklasse 1, blir skatten regnet ut separat for disse.

Om utfyllingen

Velg først skatteklasse, om du har rett til Finnmarksfradrag, (bosatte i Finnmark og Nord-Troms får ekstra fradrag, og noe lavere skattesatser), og sivilstand.

Deretter legger du inn de aktuelle inntekts,- og fradragstallene dine.

Næringsinntekter: Her er det viktig å huske på at du må legge inn resultatet av inntekten din to steder. Først må du legge inn personinntekten din, som er grunnlaget for bruttoskattene /trydeavgift og trinnsavgift). Deretter må du legge inn overskuddet/underskudddet av næringen

Særfradrag enslige forsørgere: Husk på at enslige forsørgere kan trekke fra 48.804 som «Særfradrag for enslige forsørgere».

Sum skatt: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), toppskatt og formuesskatt, og sum skatt.

Nederst oppgis den totale skatten i prosent av lønnen, og hvilken trekkprosent (skatten betales over 10,5 mnd) dette tilsvarer, og hvilken marginalskatt du får på neste krone tjent.

Les mer om skattesystemet for lønnsmottakere.

Enkel skattekalkulator

Et annet alternativ er å gå til kalkulatoren som kan brukes bare for lønnsinntekter. Denne kalkulatoren består bare av noen få poster som skal fylles ut. Her finner du denne kalkulatoren.

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2010
Her kan du beregne skatten din for skatteåret 2010.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.