Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det kan koste deg dyrt å la være å betale regninger. Hva du må betale i purregebyr, inkassogebyrer, og andre kostnader er regulert i lover og forskrifter. Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.

Les mer om kalkulatoren under.

Inkassokalkulator
Beløpet du har fått regning på  
Antall uker gått over fristen
 
Kostnader ved forsinket betaling:    
Purregebyrer og inkassogebyrer  
Forsinkelsesrente  
Beløpet du skylder har nå vokst til:  
Kostnad ved rettslig inndrivelse etter 12 uker: Vokser til:  
Går via Forliksrådet  
Går direkte til tvangstrekk i lønn  
Både via Forliksrådet og tvangstrekk  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om inkassokalkulatoren

Kostnadene ved forsinkelse er delt inn i to deler. Først kommer det som kalles utenomrettslige kostnader. Her ligger det purregebyrer og inkassogebyrer. Under kostnadene til rettslig inndrivelse kommer det kostnader til det offentlige inn i bildet.

Kalkulatorforklaring:

Opprinnelige beløp: Dette er det opprinnelige beløpet du skulle betalt.

Antall uker: Her kan du velge hvor mange uker som går før du betaler. Kostnadene ved forsinket betaling beregnes på dette grunnlaget.

Kostnader ved forsinket betaling:

  • Purregebyrer og inkassogebyrer: Beløpet du må betale ut fra hvor lenge du overskrider betalingsfristen
  • Forsinkelsesrenter: Renter beregnet på det beløpet du skylder. Renten som benyttes er offentlig bestemt.
  • Beløpet har vokst til: Det beløpet du skylder tillagt purregebyr, inkassogebyrer og forsinkelsesrenter.

Kostnader ved rettslig inndrivelse: Dette kan være aktuelt fra 12.uke. Da blir rettsvesenet blandet inn i dette.

  • Via Forliksrådet: Hvis det er uenighet om beløpet du skylder, går saken først til Forliksrådet.
  • Direkte til tvangstrekk i lønn: Hvis du ikke har protestert mot beløpet, kan det gå til tvangsinndrivelse. Som oftest vil dette være tvangstrekk i lønn.
  • Både via Forliksråd og tvangstrekk: Hvis det både går til Forliksrådet, og deretter til tvangstrekk løper det kostnader til begge instansene.

Guide til inkasso

Se også:

Hvordan rydde opp i økonomien

Guide til å løse betalingsproblemer

Utleggstrekk i lønn og trygd

Finansklagenemnda inkasso (Inkassoklagenemnda)

Kalkulatorer:

Kreditoravtalekalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne hvor mye du kan betale hver enkelt av kreditorene.

Livsoppholdskalkulator
Kalkulatoren beregner det maksimale nivået på et tvangstrekk, ut fra inntekter og godkjente utgifter.

Småutgiftskalkulator
Mange «små» utgifter hver dag kan til sammen bli store. Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg i løpet av ett år.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.