Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren sammenligner kostnadsnivået i 35 land for typiske ferieutgifter.

Les mer om kalkulatoren under.

Feriekostnadskalkulator
     
Forutsetninger: Kr per dag  
Mat og drikke  
Alkohol  
Hotell og restaurant  
Antall dager  
     
Land Sum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om feriekostnads-kalkulatoren

I kalkulatoren legger du inn kostnadene for de tre hovedkategoriene på ferie, som er mat & drikke, alkohol, hotell & restaurant.

Du legger altså inn hva dette koster i Norge, per dag for hver av de tre kategoriene. Kalkulatoren regner så ut summen av hva dette vil koste i de enkelte landene.

Statistikken er hentet fra Eurostat. Les mer om prisnivået i de europeiske landene.

Helt nøyaktig kan ikke dette bli, men det gir en god indikasjon på prisforskjellene mellom de enkelte landene. Det er justert for valutakursutviklingen fra slutten av juni i  fjor, til slutten av juni i år.

Landene blir rangert etter summen av kostnadene.

 

Kalkulatorer:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.