Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å beregne beløpet på.

Les mer om kalkulatoren under.

Spareverdikalkulator
Forutsetninger for sparebeløpet:    
Månedlig sparebeløp:  
Vekst i sparebeløp  
Forventet årlig avkastning  
Antall spareår  
Inflasjon  
Lønnsvekst  
Formuesskatt
 
     
Dette gir følgende totalverdier på sparingen:    
I løpende kroner uten skatt  
I løpende kroner, etter skatt  
I dagens pengeverdi, uten skatt  
I dagens pengeverdi etter skatt  
Justert for lønnsverdi uten skatt  
Justert for lønnsverdi etter skatt  
     
Gjort om til årlig utbetaling:    
Antall utbetalingsår  
Rente i utbetalingsperioden  
I løpende kroner uten skatt  
I løpende kroner, etter skatt  
I dagens pengeverdi, uten skatt  
I dagens pengeverdi etter skatt  
Justert for lønnsverdi uten skatt  
Justert for lønnsverdi etter skatt  
     
Årlig utbetaling som skal vokse med en fast prosent:  
Vekst i utbetalingen per år  
I løpende kroner uten skatt  
I løpende kroner, etter skatt  
I dagens pengeverdi, uten skatt  
I dagens pengeverdi etter skatt  
Justert for lønnsverdi uten skatt  
Justert for lønnsverdi etter skatt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Les mer om spareverdikalkulatoren

Kalkulatoren regner først ut hva sparebeløpet vokser til med forskjellige forutsetninger. Deretter hva dette kan gi av årlige utbetalinger.

Kalkulatoren har fire hoveddeler:

Forutsetninger for sparebeløpet

 • Størrelsen på det månedlige sparebeløpet.
 • Vekst i sparebeløp. Så lenge den står på null prosent er sparebeløpet det samme hele tiden. Legger du inn en prosentsats over null, vokser sparebeløpet med denne prosenten i hele spareperioden, for eksempel i takt med forventet lønnsutvikling.
 • Forventet årlig avkastning (som blir gjort om til månedlig avkastning).
 • Antall spareår er varigheten på spareperioden.
 • Inflasjon brukes for å gjøre om det oppsparte beløpet til dagens pengeverdi.
 • Lønnsvekst brukes for å gjøre om det oppsparte beløpet til at det skal beholde det samme relative forholdet til lønnen, som ved starten av spareperioden.
 • Du kan velge om formuesskatt skal tas hensyn til eller ikke. Formuesskatten er 1,00 prosent på nettoformuer på over 1,70 millioner kroner (3,4 millioner samlet for ektefeller) opp til 20 millioner kroner (1,1 prosent over dette). Skatt på kapitalinntekter er 22 prosent i 2023.

Hvilken verdi har sparingen

Det er mange måter å regne ut hva et sparebeløp vokser til. Man kan ta hensyn til skatt, inflasjon og lønnsutvikling. Tallene kan vises på disse seks beregningsmåtene.

 1. I løpende kroner uten skatt: Sluttverdien av sparingen uten at skatt er trukket fra.
 2. I løpende kroner, etter skatt: Dette er sluttverdien av sparingen når skatt på kapitalinntekter fortløpende blir trukket fra.
 3. Dagens pengeverdi, uten skatt: Dette er et inflasjonsjustert tall. Her trekkes ikke skatten fra, men sluttverdien regnes om til dagens pengeverdi.
 4. Dagens pengeverdi etter skatt på kapitalinntekter: Dette er et inflasjonsjustert tall som gir det mest korrekte bildet av verdien av sparingen. Dette tallet tar hensyn til løpende skatt, og regner om pengeverdien om til dagens verdi.
 5. Pengeverdi justert for lønnsutvikling, uten skatt - Dette tallet er justert for forventet lønnsutvikling i perioden. Her trekkes ikke skatten fra, men sluttverdien regnes om til pengeverdien justert for lønnsutviklingen.
 6. Pengeverdi justert for lønnsutvikling etter skatt på kapitalinntekter: Dette tallet er justert for forventet lønnsutvikling i perioden. Her trekkes skatt på kapitalinntekter fortløpende fra avkastningen. Sluttverdien regnes om til pengeverdien justert for lønnsutviklingen.

Hvis du velger å ta hensyn til eventuell formuesskatt blir sluttverdiene der skatt blir tatt hensyn til påvirket (punktene 2, 4, og 6). Vi kan derfor si at det kan være ni mulige sluttverdier på sparingen.

Hvilket tall du skal fokusere på er avhengig av hva du skal bruke det til. Hvis du for eksempel skal spare til et helt bestemt beløp er det mest naturlig å bruke tallet i punkt 1.

For litt mer langsiktig sparing kommer pengeverdien sterkere inn, Da er det mest naturlig å se på «Dagens pengeverdi etter skatt på kapitalinntekter» (punkt 4). Siden vi beregnet et beløp et stykke inn i fremtiden, er det mest naturlig å gjøre det om til dagens pengeverdi, der skatt fortløpende er trukket fra. Dette har stor betydning for størrelsen på beløpet du har spart opp.

Skal du relatere det til lønnen, for eksempel pensjonssparing er det mest riktig å bruke tallet som er justert for lønnsutviklingen og skatter (punkt 6).

Gjort om til årlig utbetaling

I det første alternativer skal utbetalingen være den samme i hele perioden.

Her legger du inn antall utbetalingsår, og hvilken avkastning du forutsetter i utbetalingsperioden..

Kalkulatoren beregner utbetalingsbeløp for alle seks varianter.

Årlig utbetaling som skal vokse med en fast prosent

Her legger du inn en forutsetning for hvor høy veksttakt du vil ha på utbetalingsbeløpet. Dette kan for eksempel være i takt med inflasjon eller lønnsveksten.

Kalkulatoren viser utbetalingsbeløpet det første året i alle utbetalingsvarianter.

 

Andre sparekalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hvor mange år varer sparebeløpet?
Legg inn hvilket beløp du vil ta ut per termin (år, halvårig, kvartalsvis eller månedlig). Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet er brukt opp.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Sparing til utbetalingsmål
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å få en viss sum årlig utbetalt. Beregningen tar utgangspunkt i at beløpet skal være i dagens pengeverdi.

Utbetaling av sparebeløp
Kalkulatoren regner ut hvilken utbetaling du kan regne med fra et sparebeløp.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.